Összefoglaló a bizottságok munkájáról

Az utóbbi hetekben a váci önkormányzat három állandó bizottsága több ülést is tartott. Az alábbiakban az ezeken – átruházott hatáskörben – hozott fontosabb döntéseket ismertetjük – írja a vac.hu.

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB)
A grémium augusztus utolsó napján úgy határozott, hogy a főtéri volt Kúria épületében található illemhelyet a Rubra Art Lounge Kft üzemeltetheti.

A szeptemberi testületi ülés előkészítéseként a bizottság szeptember 15-én – közel 30 napirendi pontból álló – négyórás ülést tartott. Ezen több ingatlanügyben határozott, illetve egy sor hatáskörébe tartozó kérelmet is elbírált, illetve közlekedésbiztonsági előterjesztésekről hozott döntést. A napirend több pontjában javaslatokat fogalmazott meg a plenáris ülésen tárgyalandó témakörökben.

Emberi Kapcsolatok Bizottsága (EKB)
Augusztus 27-én rendkívüli ülésén a bizottság közszolgáltatási kedvezményekről döntött, továbbá saját hatáskörben jóváhagyta a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Szakmai Programját.

A munkaterv szerint szeptember 13-án megtartott tanácskozásán az EKB átruházott hatáskörben elbírálta az idei egészségügyi Primer Prevenciós Pályázatot és több szakmai kérdésben javaslatot fogalmazott meg a képviselő-testület felé. Személyiségügyi korlátozások miatt lakásügyekben már zárt ülésen határozott, majd átruházott hatáskörében kitüntetések adományozásáról döntött. Ezek szerint a „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntetést Németh Beatrix, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali Melegedője és Éjjeli Menedékhelye szociális munkatársa érdemelte ki. „Vác Város Szociális Segítő Munkáért” elismerésben részesül Sósik-Veres Anita Katalin, a Szociális Szolgáltatások Háza és Váci Család- és Gyermekjóléti Központhoz kihelyezett gazdasági csoport vezetője. Végül az EKB névszerinti javaslatokat tett a testületnek a megyei kitüntetésekre történő felterjesztésekről.

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság (PÜB)
Szeptember 14-én a munkatervben meghatározott módon soros ülést tartott a grémium. Ezen elfogadták a Váci Városfejlesztő Kft és a Kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok tevékenységéről leadott júniusi és júliusi beszámolókat. Elfogadásra javasolták a képviselő-testületnek az idei első félév gazdálkodásáról és a költségvetési rendeletmódosításról szóló előterjesztést, illetve a likviditási jelentést.

Szeptember 20-án a PÜB rendkívüli ülésen tárgyalta meg a testület elé kerülő, a Vác Városi Labdarúgó SE lejárt határidejű szerződéseinek rendezésére irányuló előterjesztést és a Váci Hulladékgazdálkodási Kft tőkerendezésére benyújtott javaslatot – mindkettőt elfogadásra javasolta a testületi tagoknak. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments