Szerdán ül össze újból a városi képviselőtestület

Szeptember 22-én, szerdán tartja soron következő ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A tanácskozásra a szokásoknak megfelelően a városházán kerül sor 8 órai kezdettel, és a meghívóban összesen 29 napirendi pont szerepel. A rendezvény nyilvános részén bárki hallgatóként részt vehet, a tervezett program pedig az alábbiakban olvasható.

NAPIREND ELŐTT:
Tájékoztató: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról.

N A P I R E N D

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 1. Váci Hulladékgazdálkodási Kft tőkerendezése
 2. Bizottsági tagok, külső tagok megválasztása
 3. Vác, Görgey u. „címképzés alatt” álló ingatlanra vonatkozó pályázat elbírálása
 4. „Vis maior” kijelölés visszavonása Vác, Kossuth u. 7. fsz. 8.
 5. Vác, Harács köz ingatlanra vonatkozó pályázat elbírálása
 6. Vác, 0183/55 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék
 7. Vác, 0173/31 és 0173/32 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi szándék
 8. Vác, 084/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék
 9. Vác, 082 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék
 10. 162/2020.(XI.19.) sz. Kt. határozat visszavonása – Vác, Zrínyi u. 9.
 11. Rendeletalkotás – törzsvagyonból történő kivonás
 12. Rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2021.(II.18.) rendeletről
 13. Beszámoló a 2021. I. félévi gazdálkodásról
 14. Likviditási jelentés
 15. Rendeletmódosítás – Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) rendeletről
 16. Váci Fegyház és Börtön együttműködési megállapodása
 17. Együttműködési megállapodás kötése a MÁV Zrt-vel
 18. Vác VLSE-vel kötött lejárt határidejű szerződések rendezése
 19. Megállapodás módosítása az MKSZ-szel és a Váci Sport Nonprofit Kft-vel
 20. Vác város hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálata
 21. Rendeletmódosítás – a helyi építési szabályzatról szóló a 30/2017(XI.24.) önkormányzati rendeletről
 22. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
 23. Vác Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata és aktualizálása
 24. Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra
 25. Napirend utáni hozzászólások
 26. Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS:

 1. Javaslatok kitüntető címek adományozására
 2. Településképi kötelezés elleni fellebbezés – Rákóczi út 7. sz. alatti ingatlan előtti kereskedelmi sáv
 3. Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments