Szerdán újból ülést tart a városi képviselőtestület

Október 20-án, szerdán tartja soron következő ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A tanácskozásra a szokásoknak megfelelően a városházán kerül sor 8 órai kezdettel, és a meghívóban összesen 35 napirendi pont szerepel. A rendezvény nyilvános részén bárki hallgatóként részt vehet, a tervezett program pedig az alábbiakban olvasható.

NAPIREND ELŐTT:
Tájékoztató: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról.

N A P I R E N D

ZÁRT ÜLÉS:

 1. Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja igazgatójának kinevezése
 2. Javaslatok kitüntető címek adományozására
 3. Fellebbezés méltányos gyógyszertámogatás ügyében
 4. Tájékoztatás vagyonnyilatkozati eljárásról
 5. Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 1. Likviditási jelentés
 2. Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 9/2021.(II.18.) rendeletről
 3. Beszámoló a váci nemzetiségi önkormányzatok munkájáról
 4. „Vis maior” kijelölés visszavonása Vác, Barabás u. 2. alagsor 1.
 5. Bérlőkijelölési jog alapítása – Kisvác-Középvárosi Óvoda
 6. Vác, 082 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlanra vonatkozó vételi szándék
 7. Vác, 084/5 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlanra vonatkozó vételi szándék
 8. Vác, 5774 hrsz-ú beépítetlen terület hasznosítása
 9. Vác, Március 15. tér 20. sz. ingatlanra vonatkozó kérelem – Madách Imre Művelődési Központ
 10. Rendeletalkotás – a váci 3407/A/53 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról – Csányi krt. 60.
 11. Felügyelőbizottsági tag megválasztása
 12. Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Kft. kérelme
 13. Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. létrehozásához kapcsolódó döntések meghozatala
 14. Köztéri órák átvétele
 15. Váci Női Kézilabda Sportegyesület székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelme
 16. Rendeletmódosítás – az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási szabályokról szóló 22/2014.(VI.20.) rendeletről
 17. Elővásárlási jog a 7008/36 hrsz-ú ingatlanon
 18. Elővásárlási jog a 7009/1 és 7009/48 hrsz-ú ingatlanokon
 19. Radnóti úti buszmegálló felújítása
 20. Településszerkezeti terv módosítása a Széchenyi u. – Csányi krt. – Posta park – Görgey u. tömb vonatkozásában
 21. Rendeletmódosítás – a helyi építési szabályzatról szóló a 30/2017.(XI.24.) önkormányzati rendeletről
 22. Településrendezési eszközök módosítása: Törökhegy területe vonatkozásában – véleményezési szakasz zárása
 23. Vác VII. kavicsbánya területének átminősítése – szándéknyilatkozat
 24. Rendeletalkotás – a váci 3694/3 hrsz-ú földrészlet törzsvagyonból történő kivonásáról
 25. Rendeletalkotás – a váci 0182, 0192, 0194, 0198, 0205/1, 0207/17, 0207/22 hrsz-ú földrészletek törzsvagyonból történő kivonásáról
 26. Autóbusz személyszállítás 2021. évi közszolgálati szerződés hosszabbítás
  évre
 27. Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tulajdonosi hozzájárulás kérelme átjárási jog megadásához
 28. Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra
 29. Napirend utáni hozzászólások
 30. Képviselői kérdések ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments