Csütörtökön ül össze a városi képviselőtestület

Március 17-én, csütörtökön tartja soron következő ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A tanácskozásra a szokásoknak megfelelően a városházán kerül sor 8:00 órai kezdettel és a meghívóban összesen 32 napirendi pont szerepel. A rendezvény nyilvános részén bárki hallgatóként részt vehet, a tervezett program pedig az alábbiakban olvasható.

NAPIREND ELŐTT:
Tájékoztató:

a.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról;
b.) kúriai döntésről;
c.) munkaterven szereplő napirendi pont halasztásáról

N A P I R E N D

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 1. Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről
 2. Vác, 21272 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázat elbírálása
 3. Részletfizetési kérelem
 4. Bérlőkijelölési jog alapítása
 5. Vác és Környéke TDM Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
 6. Vác és Környéke TDM Kft. Felügyelőbizottságának Működési Szabályzata
 7. Vác és Környéke TDM Kft. Javadalmazási Szabályzata
 8. Beszámoló a 2021. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról
 9. 2021. évi ellenőrzési jelentés
 10. 2022. évi Közbeszerzési terv
 11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata
 12. Dunakanyar Kézilabda Akadémia Közalapítvány – alapító okirat módosítás
 13. Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye alapító okiratának módosítása
 14. Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja, Váci Család- és Gyermekjóléti Központ és a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2021. évi beszámolója
 15. Magyar Protestáns Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona 2021. évi beszámolója
 16. Közoktatási intézmények átszervezése – Váci Földváry Károly Általános Iskola
 17. Tulajdonosi hozzájárulás árambővítéshez és átjárási joghoz a Vác, Testvérvárosok parkja 1. sz. ingatlanon
 18. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
 19. Elővásárlási jog a 3544/A/10 hrsz-ú ingatlanon
 20. Elővásárlási jog a 0277/5 hrsz-ú ingatlanon
 21. Vác város hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során beérkezett módosítási kérelmekkel kapcsolatos előzetes döntések
 22. Jávorszky Ödön Kórház fejlesztés – építéssel érintett területek kezelői lehatárolása
 23. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának megindítása a 4555 hrsz-ú területre vonatkozóan
 24. Vác Civitas Művészeti Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
 25. Képviselő-testület feloszlatása
 26. Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra
 27. Napirend utáni hozzászólások
 28. Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS:

 1. Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről
 2. Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól
 3. Településképi vélemény – „Városkapu” szolgáltató és lakóépület
 4. Településkép-védelmi bírság elleni fellebbezési kérelem ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments