A Díszpolgári és a Pro Urbe díjakhoz várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestületének 2/2021.(I.20.) számú rendelete szól a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról. A város érdekében kifejtett kiemelkedő munka elismerésére: Vác Város Díszpolgára; Pro Urbe: egyéni; Pro Urbe: közösségi kitüntetés adható.

Vác Város Díszpolgára

2/2021.(I.20.) számú rendelet 5. §-ának értelmében:

5. § (1) Vác Városa érdekében, hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális, egyéb tevékenysége, vagy az egész életpályája során a város hírnevét öregbítő és történelmileg is maradandót alkotó személy részére „Vác Város Díszpolgára” kitüntető cím (továbbiakban: díszpolgári cím) és az ezt tanúsító díszoklevél adományozható.

(2) E kitüntetést Vácról elszármazó, külföldön élő, illetve a rendelet hatályba lépését követően elhalálozott személy is megkaphatja.

(3) A díszpolgári cím és díszoklevél adományozását a javasolt személy megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával, a Képviselő-testület tagja, továbbá Vác Város polgára kezdeményezheti, valamint Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei. A javaslatokat minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

Pro Urbe

A 2/2021.(I.20.) számú rendelet 6. §-ának értelmében:

6. § (1) A Pro Urbe kitüntetés annak adományozható, aki Vác Város érdekében maradandó, kiemelkedő, jelentős tevékenységet folytatott tudományos, kulturális, sport területen. Továbbá adományozható önfeláldozó és lelkiismeretes munka, életmű elismeréseként is.

(2) A kitüntetésből egyéni és közösségi is adható.

(3) Kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a város szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezete, egyházi szervezet, valamint Vác Város polgára, Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei, továbbá civil szervezet is döntéshozó szervének többségi döntéssel meghozott javaslatával.  A javaslatot a javasolt személy vagy közösség megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a javasolt személy nevét, címét, a javaslat indokait Matkovich Ilona polgármesternek címezve június 15-ig postacímen: a 2600 Vác, Március 15. tér 11. sz. levélcímre, elektronikus úton: a szerveztitkar@varoshaza.vac.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni.

A kitüntetések átadása várhatóan augusztus 20-án, a Szent István napi ünnepségen, a város lakosságának nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek között történik, amennyiben a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnik. ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments