Várják a javaslatokat az Építészeti Díj átadásához

Vác Város Önkormányzata a Vác Város Építészeti Díj alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik munkájukkal a város épített örökségének védelmében, illetve épített környezetének alakításában végeztek kiemelkedő teljesítményt, s ezzel hozzájárultak az épített környezet minőségének és látványának javításához – írja a vac.hu.

Ezzel a díjjal kívánnak méltó emléket állítani Váczy-Hübschl Kálmánnak, a város egykori főmérnökének, aki magas színvonalú városépítészeti és építésztervezői munkássága által formálta Vác korabeli arculatát. Megépült munkái ma is meghatározóak a városképben. (Hübschl-villa, Ady Endre sétány kialakítása a Duna-parti házsor előkertjeivel, Polgármesteri Hivatal nagyterem, Bauer utcai óvoda). A díj kiosztására 2021-ben került először sor, ahol a következő épületeket díjazták:

 • Felújított épület kategóriában: Budapesti főút 20. – tulajdonos: Kalecz Gergely
 • Új épület kategóriában: Árpád út 31. – tulajdonos, tervező: Nagy Márk

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelete alapján a „Vác Város Építészeti Díj” – 2022 adományozására vonatkozóan várják a javaslatokat. A „Vác Város Építészeti Díj” két kategóriában adományozható. A díj adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet, a tervezők, építtetők saját épületeiket is nevezhetik.

A két kategória:

 1. Felújított épület kategória (helyi egyedi védett vagy műemlék épület, illetve helyi területi védelem alatt álló épület felújítása, bővítése)
 2. Új épület kategória

A pályázatra olyan épületekkel lehet jelentkezni, melyeknek felújítási, illetve építési munkái 2018. március 1. és 2022. május 1. között készültek el. A javaslatokat június 15-ig lehet benyújtani az alábbiak szerint:

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 1. A javaslattevő nevét, elérhetőségét; a javasolt épület címét,
 2. Az épületről készült fotókat: legalább 5 db jó minőségű fotó, közterületről készítve és lehetőség szerint a belső udvarról is. A fotókat elektronikusan kérjük elküldeni a foepitesztitkar@varoshaza.vac.hu email címre, nyomtatott formátumot nem kérünk.

A javaslatokat az alábbi tagokból álló díjbizottság véleményezi:

 • Magyar Építész Kamara által delegált tag,
 • Pest Megyei Építész Kamara Vác és Környéke Helyi Építész Csoport által delegált tag,
 • Vác Város Polgármestere,
 • Vác Város Főépítésze (a díjbizottság elnöke),
 • Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályának illetékes képviselője (műemléki felügyelő)

A díj átadására a Váci Világi Vigalom alkalmából tartott rendezvényen egy, a beadott pályaművekből készült kiállítás megnyitójának keretében kerül sor.

A díj: A díjazott épületekre emléktáblát helyeznek ki, a tervező-építtető-kivitelező szakemberek pedig oklevélben részesülnek.

Az elbírálás szempontjai:

 1. védett épület felújítása kategóriában:
 • a hagyományos értékek tiszteletben tartása, megőrzése mellett új érték teremtése (értékmentés és értékteremtés)
 • épület arányrendszerének megőrzése, épített örökség karakterének fennmaradása
 • példaértékűség (anyaghasználat, tervezés), az építészeti és környezeti kultúra fejlődésének szolgálása
 • a műszaki, szakmai megoldások minősége
 • fenntarthatóság
 • szerves, organikus fejlődés biztosítása: a régi értékek átörökítése a jövő számára
 • a természeti környezethez, a városi zöldfelületi rendszerhez való kapcsolódás mértéke, módja
 • a városi épített környezethez való illeszkedés
 1. Új épület kategóriában:
 • utcaképhez való igazodás, a környezettel való összhang, a városi karakterbe való illeszkedés
 • az épület arányos szerkesztése, a környezethez, városrészi karakterhez illeszkedő lépték megtartása
 • példaértékűség (anyaghasználat, tervezés), az építészeti és környezeti kultúra fejlődésének szolgálása
 • a műszaki, szakmai megoldások minősége
 • innovatív, fenntartható megoldások alkalmazása
 • a természeti környezethez, a városi zöldfelületi rendszerhez való kapcsolódás mértéke, módja ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments