Szerdán ül össze újra a városi képviselőtestület

Június 22-én, szerdán tartja soron következő ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A tanácskozásra a szokásoknak megfelelően a városházán kerül sor 8:00 órai kezdettel és a meghívóban összesen 44 napirendi pont szerepel. A rendezvény nyilvános részén bárki hallgatóként részt vehet, a tervezett program pedig az alábbiakban olvasható.

NAPIREND ELŐTT:
Tájékoztató:

a.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról;
b.) Dán-Svéd kerékpáros tanulmányútról

N A P I R E N D

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 1. Beszámoló Vác Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 2. Vác, Március 15. tér 17. sz. alatti társasház Alapító Okiratának módosítása
 3. Rendeletalkotás – a váci 3293/A/1 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról
 4. Imre Ágoston e.v. tartozáselengedés iránti kérelme
 5. Bérlőkijelölési jog alapítása
 6. Rendeletmódosítás – 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022.(II.16.) rendeletről
 7. Intézmény névváltoztatása: Idősek Otthona és Klubja helyett dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja
 8. Gyermekeiket egyedül nevelő szülők nyári gyermekkedvezmény ügye
 9. Rendeletmódosítás – pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 16/2020.(IV.01.) rendeletről
 10. Vác Város Önkormányzat vagyonkezelésében lévő múzeumi feladatot ellátó ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele
 11. 2022. évi Közbeszerzési terv 1. sz. módosítása
 12. Vác, 4530/429 hrsz-ú önkormányzati földrészlet megosztása
 13. Honvéd-emlékmű talapzat és kőszórt terület felújítása
 14. Vác, 5741 hrsz-ú földrészlet átvétele a Magyar Államtól
 15. Laluja József Vác, Dózsa György u.3. 6/A (2495 hrsz.) szám alatti lakos 1 db parkoló pénzbeni megváltása
 16. Felújítási előirányzatok módosítása
 17. Ideiglenes várakozóhelyek kijelölése
 18. Településterv módosítása: 2. számú főút elkerülő út nyomvonal szakasz módosítása – véleményezési szakasz zárása
 19. Településterv módosítása: Amur utca 7001/70-74 hrsz és Avar utca 4530/10, 4530/424 hrsz– véleményezési szakasz zárása
 20. Sajátos jogintézmények – elővásárlási jog a 7009/13 hrsz-ú ingatlanon
 21. Közterületek elnevezése Regőczi István atyáról
 22. Településrendezési szerződés – Vác, 22671 hrsz.
 23. Településrendezési szerződés – Vác, 367/8-20 hrsz.
 24. Településrendezési szerződés – Vác, 5683 és 5680/17 hrsz.
 25. Településrendezési szerződés – Vác, 22603/1 hrsz.
 26. Telepítési tanulmány – HÉSZ felülvizsgálati eljárás keretében – 0357/87 hrsz – méhészet kialakítása
 27. Telepítési tanulmány – HÉSZ felülvizsgálati eljárás keretében – Vác, VII. kavicsbánya és kiterjesztett területe
 28. Telepítési tanulmány – HÉSZ felülvizsgálati eljárás keretében – Szattyán utca áthelyezése
 29. Telepítési tanulmány – HÉSZ felülvizsgálati eljárás keretében – Csendesrét
 30. Telepítési tanulmány – HÉSZ felülvizsgálati eljárás keretében – Újhegyi – Fácán – Harkály utcák által határolt tömb
 31. Telepítési tanulmány – HÉSZ felülvizsgálati eljárás keretében – Kápolna utca – Téglaház út 1633/3 és 1633/10 hrsz
 32. Úthálózati javaslat – HÉSZ felülvizsgálati eljárás keretében – Présház utca nyomvonal korrekció
 33. Telepítési tanulmány – HÉSZ felülvizsgálati eljárás keretében – Széchenyi utca – Naszály áruház tömb
 34. Telepítési tanulmány – HÉSZ felülvizsgálati eljárás keretében – Vizimalom utca déli szakasz
 35. ELMŰ (E-ON) – DDC hálózatfejlesztés
 36. Ukrán fiatalok helyzete Vác városában
 37. Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra
 38. Napirend utáni hozzászólások
 39. Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS:

 1. Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről
 2. Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól
 3. Fellebbezés a 66-1774-1/2022.05.25. sz. határozat ellen
 4. Fellebbezés a 66-1782-1/2022.05.25. sz. határozat ellen
 5. Fellebbezés a 66-1792-1/2022.05.25. sz. határozat ellen ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments