Szerdán ülésezik újra a városi képviselőtestület

Július 20-an, szerdán tartja soron következő ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A tanácskozásra a szokásoknak megfelelően a városházán kerül sor 9:00 órai kezdettel és a meghívóban összesen 49 napirendi pont szerepel. A rendezvény nyilvános részén bárki hallgatóként részt vehet, a tervezett program pedig az alábbiakban olvasható.

NAPIREND ELŐTT:
Tájékoztató:

a.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról

N A P I R E N D

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 1. Vác, Március 15. tér 10. műemlék lakóház udvari homlokzat felújítása és nyílászáró cseréi
 2. Invitech ICT Services Kft. kérelme
 3. Autóbusz személyszállítás 2023-2024. évre szóló közszolgáltatási szerződés pályázati kiírás
 4. Vác, Paduc u. lakó és szolgáltató épülethez tartozó parkolóhelyek kiépítéséhez hozzájárulás kérése
 5. Váci Dunakanyar Színház Kft. pótbefizetés
 6. Vác, Március 15. tér 21. fsz. 5. sz. lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése
 7. Vác, Kossuth tér 6. sz. alatti garázs megnevezésű ingatlan elbirtoklása tényének megállapítása
 8. Önkormányzati tulajdonú, üresen álló nem lakás célú helyiségek hasznosítása kapcsán érkezett kérelmek
 9. Radnóti úti autóbuszváró értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
 10. Rendeletmódosítás – a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 35/2014.(XI.14.) rendeletről
 11. Rendeletalkotás – a váci 2860/A/4 hrsz.-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról
 12. Rendeletmódosítás – 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022.(II.16.) rendeletről
 13. Rendeletalkotás – az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról
 14. Rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2021.(II.18.) rendeletről
 15. Rendeletmódosítás – pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 16/2020.(IV.01.) rendeletről
 16. Rendeletmódosítás – a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 32/2017.(XII.14.) rendeletről
 17. Pannónia Ház muzeális intézmény működési engedélyének megújítása
 18. 2022. évi Közbeszerzési terv – 2. sz. módosítás
 19. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
 20. Villamos energia beszerzése
 21. Stadion elszámolás, ingyenes használat visszavonása
 22. Településrendezési eszközök módosítási eljárása – 4555 hrsz.
 23. Elővásárlási jog a 1829/84 hrsz-ú ingatlanon
 24. Közterületek elnevezése
 25. Településrendezési szerződés – Vác, 429/2 hrsz.
 26. Településrendezési szerződés – Vác, 367/16-20 hrsz.
 27. Településrendezési szerződés – Vác, VII. kavicsbánya és kiterjesztett területe
 28. Településrendezési szerződés – Vác, Csendesrét 0342/49-51 hrsz.
 29. Településrendezési szerződés – Kápolna u. – Téglaház út
 30. Településrendezési szerződés – Széchenyi u. – Naszály áruház tömb
 31. Településrendezési szerződés – Vízimalom u. déli szakasz
 32. Településrendezési szerződés – Vác, 5561 hrsz.
 33. Településrendezési szerződés – Szattyán u. áthelyezése
 34. Telepítési tanulmány – Szt. László út – Csatamező út – Makay u. – Bolgár u. által határolt töm
 35. Telepítési tanulmány – Újhegyi út – Fácán u. – Harkály u. által határolt tömb
 36. Telepítési tanulmány – Kastélyliget lakópark területe
 37. Telepítési tanulmány – Máriaudvar vasútállomás fejlesztési területe
 38. Európai Mobilitási Hét Kartájának elfogadása
 39. Képviselő-testület feloszlatása
 40. Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra
 41. Napirend utáni hozzászólások
 42. Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS:

 1. Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről
 2. Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól
 3. Vác Város Díszpolgára kitüntetés odaítélése
 4. Pro Urbe egyéni és közösségi kitüntetések odaítélése
 5. Fellebbezés a 66-1657-1/2022.05.19. sz. határozat ellen
 6. Fellebbezés a 66-1955-1/2022.06.07. sz. határozat ellen
 7. Fellebbezés a 66-2186-1/2022.06.14. sz. határozat ellen ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments