Szerdán tartja meg szeptemberi ülését a városi képviselőtestület

Szeptember 21-én, szerdán tartja soron következő ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A tanácskozásra a szokásoknak megfelelően a városházán kerül sor 8:00 órai kezdettel és a meghívóban összesen 49 napirendi pont szerepel. A rendezvény nyilvános részén bárki hallgatóként részt vehet, a tervezett program pedig az alábbiakban olvasható.

NAPIREND ELŐTT:
Tájékoztató:

a.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról;

N A P I R E N D

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 1. 20 m3/h alatti földgáz energia beszerzése
 2. Váci Család és Gyermekjóléti Központ használati szerződés módosítása
 3. Vác, Kossuth tér 6. sz. alatti ingatlan elbirtoklása tényének megállapítása
 4. Vác, 1620/33 hrsz-ú ingatlan értékesítésre jelölése
 5. Vác, 1620/38 hrsz-ú ingatlan értékesítésre jelölése
 6. Bérlőkijelölési jog alapítása
 7. Háromoldalú megállapodás megkötése a váci Vám utcai Óvoda távhőszolgáltatásba történő bekapcsolásáról
 8. Beszámoló a 2022. I. félévi gazdálkodásról
 9. Rendeletmódosítás – 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022.(II.16.) rendeletről
 10. Támogatás nyújtása a Városimázs Kft. részére
 11. Önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése
 12. Rendeletmódosítás – a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2017.(VI.23.) rendeletről
 13. Ellátási szerződés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzattal – „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthona
 14. Szándéknyilatkozat fogorvosi szerződés ügyében
 15. Rendeletmódosítás – a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 32/2017.(XII.14.) rendeletről
 16. Mobil Kamera rendszer elhelyezése
 17. Vác Város Közbiztonsági Koncepciója
 18. 2022. évi munkaterv módosítása
 19. 2022. évi Közbeszerzési terv módosítása
 20. Intézmények feladatellátási megállapodása
 21. Vác, 4523/13 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 22. Ezüst Hárs Gyermekvédő Alapítvány székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelme
 23. Közlekedési célú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása
 24. Településrendezési szd. – Szt László út – Csatamező út – Makay u. – Bolgár u. által határolt tömb
 25. Településrendezési szd. – Magyar Államvasutak Zrt. 1829/81 hrsz. terület
 26. Településrendezési szd. – Szattyán u. áthelyezése
 27. Településrendezési szd. – Vác, VII. kavicsbánya és kiterjesztett területe
 28. Partnerségi egyeztetés zárás a 4555 hrsz-ú területre vonatkozóan
 29. Településszerkezeti terv módosítása 3 részterületre vonatkozóan
 30. Rendeletmódosítás – a helyi építési szabályzatról szóló 30/2017. (XI.24.) rendeletről
 31. Utasvárók telepítése, felújítása, üzemeltetése körében megkötendő szerződés
 32. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására – parkolóhely szabályozás
 33. Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra
 34. Napirend utáni hozzászólások
 35. Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS:

 1. Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről
 2. Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól
 3. Javaslatok kitüntető címek adományozására
 4. Fellebbezés Idősek Otthonába történő elhelyezés ügyében
 5. Fellebbezés a 66/1616-1/2022.05.19. sz. határozat ellen
 6. Fellebbezés a 66/1790-1/2022.05.25. sz. határozat ellen
 7. Fellebbezés a 66-1957-1/2022.06.07. sz. határozat ellen
 8. Fellebbezés a 66/2065-1/2022.06.10. sz. határozat ellen
 9. Fellebbezés a 66-2131-1/2022.06.13. sz. határozat ellen
 10. Fellebbezés a 66-2142-1/2022.06. 13. sz. határozat ellen
 11. Fellebbezés a 66-2152-1/2022.06.14. sz. határozat ellen
 12. Fellebbezés a 66-2161-1/2022.06.14. sz. határozat ellen
 13. Fellebbezés a 66-2179-1/2022.06.14. sz. határozat ellen
 14. Fellebbezés a 66-2394-1/2022.06.20. sz. határozat ellen
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments