Lakossági támogatások a rezsiválság idejére

A váci képviselő-testület az októberi ülésén tízpontos intézkedési csomagot fogadott el. A döntések közül most azokat ismertetjük, melyek a rászoruló váci polgárok megsegítését célozzák – írja a vac.hu.

I. Rászorulók kedvezményes ebédellátása

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala, valamint a Bölcsődék és Fogyatékosok intézménye által üzemeltetett alábbi 4 konyhán a váci állandó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező rászorulók számára kedvezményes áron – 700 Ft-ért – kínál november 1-től kétfogásos étkezést, összesen 180 adag/nap kapacitásig: Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola konyhája, Váci Juhász Gyula Általános Iskola konyhája, Simon Antal Általános Iskola konyhája, Vám utcai óvoda konyhája.

Az étkezés igénylését a Gazdasági Hivatal 06 30 569 9079-es telefonszámán lehet bejelenteni, ahol részletes felvilágosítást is adnak. A befizetés csekken vagy átutalással történhet.

II. A rendkívüli rezsitámogatás természetbeni szociális ellátás formája, a lakásfenntartással összefüggő földgáz, villamosenergia kiadásokhoz

Rendkívüli rezsitámogatás jogosult az a személy, akinek

  • a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 100.000,- forintot (levonások nélkül) és a háztartás egyik tagja sem rendelkezik a lakott ingatlanon kívül egyéb 1/1 tulajdoni hányadú lakóingatlannal,
  • a családjában élő nagykorú hozzátartozók hivatalosan igazolt jövedelemmel (bér, nyugdíj stb.) rendelkeznek (jövedelemigazolás csatolása szükséges, amennyiben valamely családtag a Kormányhivataltól folyósított foglalkoztatás helyettesítő támogatást kap vagy regisztrált álláskereső, akkor erről szükséges igazolást benyújtani),
  • esetében a kérelem mellékleteként benyújtásra kerül a fogyasztási helyre szóló utolsó 2 havi a szolgáltató által kiállított részletes energia számla igazolva a kvóta emelkedését,
  • 3 vagy több gyermek esetében szükséges csatolni a Kormányhivatal által kiállított földgáz felhasználásra vonatkozó nagycsaládos kedvezményt megállapító határozatot, ez esetben ezek a családok villamosenergia költségek enyhítésére jogosultak,
  • amennyiben a kérelmező nem saját tulajdonú ingatlanban lakik, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt bérleti szerződést.
    Egy fogyasztási helyre egy kérelem (amely vonatkozhat akár mindkét összegre is) vehető figyelembe és erre állapítható meg a támogatás.

A rendkívüli rezsitámogatás összege földgáz esetében havi 6.000,-Ft, villamosenergia esetében 4.000,- Ft, mely 4 hónapra, de legkésőbb március 31-ig használható fel. Nem jár a támogatás, ha a kérelmező háztartásában épített medence vagy szauna működik, vagy a háztartásban a villamosenergiát napenergiával termelik.

A támogatás igénylését a rendelet kihirdetésének napjától (október 20.) a mellékelt kérelem, igazolás, vagyonnyilatkozat és jövedelemigazolás kitöltésével az Igazgatási és Szociális Osztály Szociális irodáján leadva lehet megtenni. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments