„Emlékezzetek meg elöljáróitokról” – könybemutató a Kolping házban

A Váci Egyházmegyei Könyvtár február 2-án bemutatta a Csáky Károly Emmanuel és Hanauer Árpád István püspökök székváltásának centenáriumán 2019-ben „Emlékezzetek meg elöljáróitokról…”  címmel tartott emlékkonferencia tanulmánykötetét. A könyvbemutatónak a váci Kolping ház adott otthont – tájékoztat az eseményről a vaciegyhazmegye.hu.

A könyvbemutatón Varga-Kohári Mária, a Váci Egyházmegyei Könyvtár vezetője és a kötet egyik szerkesztője köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy a megszentelt élet világnapja tökéletes alkalomnak tűnt arra, hogy az egyházmegye két püspökéről, két odaadott papi életről ebben a formában is megemlékezzenek. A tudományos konferenciát 2019-ben rendezték meg Vácon, a covid járvány azonban lassította a tanulmányok kötetbe rendezését és a kiadást. A négy évvel ezelőtti eseményt rövid diavetítéssel elevenítették fel a hallgatók számára.

A kötet szerzőit és a hét tanulmányt dr. Varga Lajos váci segédpüspök, a váci egyházmegyei gyűjtemények prefektusa, a kötet lektora mutatta be. Kiemelte, hogy az egyháztörténet szempontjából különleges és nagyon érdekes időszakot ölelnek fel a tanulmányok. Jobban megismerhetjük belőle a két püspöknek és a Katolikus Egyháznak a 20. század eleji jelentős történelmi változásokra adott válaszait, hiszen székváltásuk egybe esett a tanácsköztársaság uralmával és az őszirózsás forradalommal.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Idén 40 éves a Vác Városi Uszoda! (1)

Csáky Károly Emmanuel püspök egyházmegyénk utolsó arisztokrata származású főpapja volt, halálával ebben az értelemben is egy korszak zárult le. A rendszerváltás előtti történelemszemlélet nem helyesen ítélte meg az arisztokraták és azon belül is az egyházi személyek szerepét és a társadalmi folyamatokról alkotott véleményét. A kötetben található tanulmányok megvilágítják Csáky püspök szociális, hitéleti és kulturális tevékenységét, amelyekkel nagymértékben hozzájárult az egyházmegye fejlődéséhez.

A 20. század első felében kibontakozó sajtómozgalmakról szóló tanulmány például felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy Csáky püspök mennyire modern gondolkodású volt ezen a téren. Az egyházi médiáról szóló memorandumában kifejtette, hogy a sajtónak nemcsak a papsághoz, hanem a világi hívekhez is szólnia kell és legalább olyan magas szakmai színvonalon kell munkáját végeznie, mint a világi sajtónak.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Tabuk és témák a gyermekvédelemben - Sikerrel zárult a Gyermekvédelmi kerekasztal beszélgetés-sorozat Vácon

A kötetben külön tanulmányt találunk Csáky püspöknek a nőkhöz írott elmélkedéseiről, amelyek az oltáregyletek, a Szent Antal Jótékony Nőegylet és más, kimondottan nőknek szóló szervezetben tevékenykedő hölgyeknek szóltak és mint ilyenek első nyomai a vallás feminalizálódásának hazánkban.

A tanulmányok között megtaláljuk a váci püspöki palotában őrzött, országosan is ritkaságnak tekinthető ún. „ősgaléria” restaurálásáról szóló írást. A magyar egyházi és világi főrendek arcképcsarnokát felvonultató jelenleg 133 darabos, egyedülálló képsorozat Csáky püspök hagyatékából maradt fenn.

Hanauer Árpád István püspök a történelmi átalakulás fontos szereplője volt, elsősorban a papnevelés megújításával, új lelkészségek és plébániák alapításával tudta segíteni a lelkipásztori ellátást egy olyan korban, amikor a Katolikus Egyház még nagy tömegeket vonzott, de már érezhető volt a szekuralizáció térnyerése és a társadalmi átalakulások hatása is. A kötetben két tanulmány foglalkozik életútjával és püspöki működésével, valamint egyházmegyei zsinataival.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Évadzáró koncert, zeneiskolai nyílt nap és zeneiskolai felvételi meghallgatás

A könyvbemutatón a Csáky Károly Emmanuel püspök édesanyjáról elnevezett Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) növendékei léptek fel.

Az „Emlékezzetek meg elöljáróitokról…” c. konferenciakötet megrendelhető a Váci Egyházmegyei Könyvtárban a konyvtar@vaciegyhazmegye email címen. Szerkesztők: dr. Beke Zsófia, Varga-Kohári Mária. A tanulmányok szerzői a kötetben szerepelő sorrendben: dr. Kleistenitz Tibor, dr. Frauhammer Krisztina, Ondi Alex, dr. Molnár Dávid, Köteles Fanni, dr. Lénár Andor és dr. Völgyesi Levente. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments