Negyvenegy napirendet tárgyal szerdán a képviselő-testület

Március 22-én, szerdán 8 órai kezdettel tartja soron következő ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városháza nagytermében. A meghívóban összesen 41 napirendi pont szerepel. A rendezvény nyilvános részén bárki hallgatóként részt vehet. A tervezett program az alábbiakban olvasható.

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató

a.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról

b.) munkaterven szereplő napirend törléséről

ZÁRT ÜLÉS

 1. Tragor Ignác Múzeum igazgatói álláshelyének betöltése
 2. Vác, Liszt Ferenc stny. 23. – 6 lakásos lakóház fennmaradási és használatbavételi engedélye
 3. Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól
 4. Fellebbezés a 66-4181-1/2022.12.14. számú határozat ellen
 5. Fellebbezés a 66/4246-1/2022. számú határozat ellen
 6. Fellebbezés a 66/180-1/2023.01.17. számú határozat ellen
 7. Fellebbezés a 66-521-1/2023.02.20. számú határozat ellen

NYILVÁNOS ÜLÉS

 1. Vác Város Önkormányzat és a MIMK Kft. között létrejövő Közművelődési megállapodás
 2. MIMK Kft. 2023. évi üzleti terve, szolgáltatási tervei10. Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
 3. Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
 4. Dr. Kenéz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény és jogelődje Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, valamint a Váci Humán Szolgáltató Központ 2022. évi beszámolója
 5. Dunakanyar Kézilabda Kft. kérelme
 6. Rendeletmódosítás – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 21/2014. (VI. 21.) rendeletről
 7. Rendeletalkotás – a Váci Városimázs Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének törzsvagyonból történő kivonásáról
 8. Ügyvezető váltás a Váci Távhő Kft-be
 9. Váci Humán Szolgáltató Központ használati szerződés módosítása
 10. Bérlőkijelölési jog – Gazdasági Hivatal
 11. Bérlőkijelölési jog – Váci Deákvári Óvoda
 12. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” – támogatási kérelem benyújtása
 13. Beszámoló a 2022. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról
 14. Rendeletmódosítás – a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 35/2014. (XI. 14.) rendeletről
 15. Rendeletmódosítás – a közterületek használatáról és rendjéről szóló 34/2014. (XI. 14.) rendeletről
 16. Rendeletmódosítás – a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 32/2017. (XII. 14.) rendeletről
 17. Rendeletmódosítás – a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szólón 16/2020. (IV. 01.) rendeletről
 18. Rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2021. (II. 18.) rendeletről
 19. Belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó Együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése
 20. Vác Város Önkormányzat által 2022. évben nyújtott támogatások szakmai és pénzügyi beszámolói
 21. 2023 évi Közbeszerzési terv
 22. Közoktatási intézmények átszervezése – Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola
 23. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthona 2022. évi beszámolója és gazdálkodói jelentése
 24. Magyar Protestáns Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona 2022. évi beszámolója
 25. Egészségügyi primer prevenciós pályázat beszámolója
 26. Központi vasútállomás P+R bővítés és parkolóház építése
 27. Településképi rendelet 3. módosításának indítása
 28. Elővásárlási jog a 379/3 hrsz-ú ingatlanon
 29. Elővásárlási jog a 2823 hrsz-ú ingatlanon
 30. Vác, 364/5 hrsz-ú földrészlet megosztása
 31. Nemzetiségi önkormányzatok közigazgatási szerződéseinek felülvizsgálata
 32. Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra
 33. Napirend utáni hozzászólások
 34. Képviselői kérdések ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments