„Egy plakát – Egy üzenet a biztonságos közlekedésért” – Közlekedésbiztonsági plakátpályázat

A 2023. évi Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a kiírók – Magyar Közúti Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. – közlekedésbiztonsági plakátpályázatot hirdet az MKIF kezelésében lévő koncessziós autópályák mellett található közlekedésbiztonsági plakáthelyekre.

A pályázat célja felhívni a koncessziós autópályákon közlekedők figyelmét a biztonságos közlekedésre, a felelősségteljes közlekedési magatartásra, a közlekedési szabályok betartására.

A kiírók olyan alkotásokat, plakátterveket és üzeneteket várnak a pályázatra, amelyek ráirányítják a figyelmet az autópályákon való kulturált közlekedés fontosságára, mozzanataira, a közlekedési élethelyzetekre, a közlekedésbiztonság szabályok fontosságára és betartására.

A plakátpályázaton egy kategóriában lehet pályázni grafikai, festett és fotós képpel, valamint ezek kombinációjával (szerkesztett kép). A plakáton, egy (maximum 7-9 szótagos) üzenetet is tartalmazni kell, amely szoros összefüggésben kell, hogy legyen a plakáton található ábrával, képpel.

Az üzenet (felirat) nem foglalhatja el a hirdetési felület 20%-át. A plakát és az üzenet nem tartalmazhat sértő, trágár, obszcén, félreérthető, uszításra utaló képet vagy kifejezést. A plakát színvilága nem tartalmazhat a közlekedésben használatos táblák (KRESZ) színkódjaival azonos színkódokat, valamint fluor színeket, fényvisszaverő technikákat. A plakátokon csak magyar nyelvű szöveg jeleníthető meg. A plakátokat JPEG formátumban kell elküldeni, nyomdai feldolgozásra alkalmas felbontásban. 

Pályázati kategória

Közlekedésbiztonság

A kulturált közlekedés fontossága, mozzanatai, a közlekedési élethelyzetek, szituációk, az autópályákon és a mindennapi közlekedés során. Különös tekintettel az autópályákon a munkaterületek melletti közlekedés biztonságára, a sebességkorlátozások betartására, a helyes sebesség és a követési távolság megválasztására. Egy pályázó legfeljebb 3 plakáttal, képpel pályázhat.

Pályázati feltételek

A pályázaton bárki részt vehet, kivéve a hivatásos plakáttervezőket, dizájnereket. Pályázni kizárólag olyan alkotással lehet, amely más pályázaton nem került benyújtásra, illetve nem ért el eredményt. Ugyancsak kizárásra kerülnek azok a plakátok, amelyekről látni lehet, hogy a készítője a közlekedésbiztonságot veszélyeztetve készítette azt.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Augusztus 1-jétől új törvény lép életbe az online bűnözőkkel szemben

A plakát terveknek a következő fájlnevet kell adni:

A pályázat neve _ a kép címe _a kép üzenete – a készítő Vezetéknév Keresztnév

Például: „AKKN MKIF plakát” _ A láthatóság fontossága – Látszódj, hogy lássanak_ Kiss Aladár

A kép címe utaljon a pályázati felhívásában leírtakra, jelenítse meg a beadott a pályázattal kapcsolatos üzenetet.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. április 24. 12.00 óra

Zsűrizés: 2023. április.25. – Értesítés: 2023. május 3. – Díjátadó: 2023. május 11.

A pályázónak a plakát pályázatokat a kitöltött pályázati adatlappal együtt e-mailen kell eljuttatnia a beküldési határidőig az alábbi címre, és az alábbi „Tárgy” megnevezéssel plakátpalyazat@mkif.hu

Tárgy: KKN MKIF plakátpályázat

A pályázónak pályázati adatlapot kell kitöltenie, amin a beküldött plakát adatokat kell feltüntetni és összesíteni. Az adatlap a pályázati kiírás végén található. Azok a pályázatok, amelyekhez nincs csatolva a kitöltött adatlap vagy olvashatatlanul, illetve hiányosan került kitöltésre nem kerülnek elbírálásra.

A pályázaton digitális fényképezőgéppel, mobil telefonnal készített képpel, grafikával, a kettő kombinációjával vagy Power Point prezentációs képpel lehet részt venni az alábbiak szerint:

A képek a Microsoft Office képnéző által, vagy Power Point prezentáció segítségével megtekinthető legyen.

A képen nem szerepelhetnek olyan ábrák és feliratok, amelyek sértik az erkölcsöt vagy a jóízlést.

A pályázaton nem vehetnek részt olyan, képek, amelyek – a készítő kilétére utaló – felirattal, vagy azonosítóval vannak ellátva. Nem lehet pályázni filmből, filmekből kimásolt vagy kivágott képekkel és feliratokkal.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Augusztus 1-jétől új törvény lép életbe az online bűnözőkkel szemben

Pályázni kizárólag olyan alkotásokkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sérti harmadik személy személyiségéhez fűződő vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott pályázat mégis megsérti más személyek szerzői vagy egyéb személyiségéhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik.

Az egyedi tervezésű képes alkotások és a Power Point-os összeállítások együtt kerülnek elbírálásra.

Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan film került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett pályázatot kizárja a pályázatból.

A pályázat értékelése:

A pályaműveket a kiíró – Magyar Közlekedési Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – által létrehozott zsűri értékeli. Az MKIF Zrt. fenntartja a jogot, hogy más szervezetekből – például a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozat vezetőségéből és/vagy az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságból – behívjon szakértőket az értékelésre. A zűri az értékelés során plakát képtartalma és a kép üzenete, valamint a választott cím közötti kapcsolatot, – találékonyság – és összhatását vizsgálja.

A zsűri döntése végleges, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A zsűri a beküldött nevezési lapon megjelöli a pályázatokat, hogy zsűrizésre elfogadja (Elfogadva: E,), díjazza (Díjazva: D) vagy nem megfelelőség esetén a pályázatból kizárja (Nem került elfogadásra: -).

A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő számú vagy minőségű pályázat esetén ne értékeljen vagy esetleg további különdíjat ítéljen meg.

A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a Közlekedéstudományi Egyesület részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép-, film rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása digitális szakmai kiadványokban, oktatásokon vagy az MKIF Zrt., a Közlekedéstudományi Egyesület és az ORFK OBB. nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen. 

A pályázat díjai, eredményhirdetés 

A Közlekedésbiztonsági Plakát kategóriában a legjobb három pályázó oklevelet és vásárlási utalványt kap (az I. helyezett 50.000 Ft, a II. helyezett 30.000 Ft, a III. helyezett 20.000 Ft értékben) a IV. és az V. helyezett oklevél elismerésben részesül.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Augusztus 1-jétől új törvény lép életbe az online bűnözőkkel szemben

A díjátadóról a díjazottak elektronikus levélben értesítést kapnak.

A díjak A Közlekedési Kultúra Napján, 2022. május 11-én, a Művészetek Palotájában, az országos esemény nyitórendezvényén kerülnek ünnepélyes keretek között átadásra, valamint a nap hivatalos honlapján és facebook oldalán is közzétételre kerülnek.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk:

Tóth Tibor – Telefon: +36 30/2460271; E-mail: toth.tibor@mkif.hu és a Közlekedés Tudományi Egyesület 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Telefon: +36 1 353 2005, +36 1 353 0562; E-mail: info@ktenet.hu címeken kérhetők. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments