49 napirendet tárgyal szerdán a képviselő-testület

Szeptember 20-án, szerdán 8 órai kezdettel tartja soron következő ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városháza nagytermében. A meghívóban összesen 49 napirendi pont szerepel. A rendezvény nyilvános részén bárki hallgatóként részt vehet. A tervezett program az alábbiakban olvasható.

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató

a.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról

NYILVÁNOS ÜLÉS

 1. Környezetvédelmi akciók pályázat 2022 évi beszámoló
 2. Környezetvédelmi akciók pályázat 2023
 3. Megállapodás helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátásáról a Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitánysággal
 4. Gazdasági Hivatal alapító okiratának és használati szerződésének módosítása
 5. Váci Városimázs Kft. üzletrészének Vác Város Önkormányzat tulajdonába kerülése
 6. Vác, Széchenyi u. 17. fsz. 2. sz. helyiség értékesítése
 7. Vác, Széchenyi u. 17. sz. Alapító Okiratának módosítása
 8. Használati szerződés módosítása
 9. Részletfizetési kérelmek
 10. Vác, Zichy Hippolyt 8. sz. 6. lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése
 11. Vác, Deákvári főtér 987/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 12. Váci Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása
 13. Beszámoló 2023. I. félévi gazdálkodásról
 14. Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 6/2023. (II. 15.) rendeletről
 15. Törvényességi felhívás
 16. Rendeletmódosítás – a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I. 20.) rendeletről
 17. Rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
 18. Váci Dunakanyar Színház Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása
 19. Közbeszerzési terv 2. sz. módosítása
 20. Vác, Március 15. tér 23. vagyonkezelői jogának megszüntetése
 21. Görög templom tetőzetének felújítása – NKA pályázat
 22. Eszterházy utcai épületszárny beázásának megszüntetéséhez pénzügyi forrás biztosítása
 23. Kőhíd utcában 3 db menetdinamikai küszöb kihelyezéséhez pénzügyi forrás biztosítása
 24. Támogatási megállapodás kötése Molnár Sándorral
 25. Támogatási megállapodás kötése a Puente Sportegyesülettel
 26. Támogatási megállapodás kötése a Dunakanyar Néptánc Egyesülettel
 27. Támogatás megállapodás kötése Optofit Sportegyesülettel
 28. Támogatási megállapodás kötése Gyombolai Szonjával
 29. „Millió lépés az iskoládért” programhoz támogatási megállapodás kötése
 30. Településrendezési szerződés – Lke-9 építési övezet módosítása
 31. Településrendezési szerződés – 725 hrsz-ú ingatlan módosítása
 32. Rendeletalkotás – változtatási tilalom elrendeléséről
 33. M2 szélesítés Vác-észak és dél között
 34. Tiltakozás a kárpátaljai magyarokat ért jogfosztás miatt
 35. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására – Samsung beruházás
 36. Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra
 37. Napirend utáni hozzászólások
 38. Képviselői kérdések
OLVASÁSRA AJÁNLJUK  44 napirendet tárgyal szerdán a képviselő-testület

ZÁRT ÜLÉS

 1. Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről
 2. Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól
 3. Javaslat jutalom megállapítására
 4. Javaslatok kitüntető címek adományozására
 5. Iratbetekintés elutasítása elleni fellebbezés
 6. Településképi bejelentés – Kertész u. 9. – óvoda homlokzati nyílászáró csere
 7. Fellebbezés lakásfenntartási támogatás ügyében
 8. Fellebbezés a 66-1776-1/2023. 06. 29 számú határozat ellen
 9. Fellebbezés a 66-1875-1/2023. 07. 07 számú határozat ellen
 10. Fellebbezés a 66-1877-1/2023.0 7. 07. számú határozat ellen
 11. Fellebbezés a 66-2010-1/2023. 07 .26. számú határozat ellen ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments