Marton Zsolt püspök 25 éves papi szolgálatáért adott hálát

Szeptember 9-én a váci Barátok templomában adott hálát 25 éves papságáért Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK családreferens püspöke. Az ezüstmise ünnepi szónoka dr. Beer Miklós nyugalmazott váci püspök volt. A Magyar Katolikus Püspök Konferencia több tagja is megtisztelte jelenlétével a megyéspüspököt.

 

A jubiláló főpásztort Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte püspöktársai nevében. Üdvözletében utalt arra, hogy minden megkereszteltnek eucharisztikus lelkületű emberré kell válnia, de különösen igaz ez a papra, akinek kihívás és öröm is, hogy nap mint nap kezébe veheti az ostyát, Krisztus szent testét és bemutathatja az áldozatot, amelynek során Krisztussal együtt maga is áldozattá válik a szolgálat során. A püspöktársak nevében kifejezte azon kívánságát, hogy az ünnepelt még sokáig tudja gyakorolni ezt az áldozatbemutatást.

Köszöntő szavakat mondott Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa, amelyben átadta Ferenc pápa üdvözletét, aki személyes áldását küldi és imájáról és közelségéről biztosítja Zsolt püspököt és egyházmegyéje papjait. A nuncius azt kívánta az ünneplő főpásztornak, hogy legyen hűséges küldetéséhez. „Azért adunk hálát, ami a múltban eddig megtörtént, az lelkesít bennünket, amit a jelenben élünk, a jövőt pedig bizalommal várhatjuk, mert Krisztus a jövőnk” – mondta a Vatikán képviselője utalva Ferenc pápa áprilisi budapesti látogatásának jelmondatára.

A mai világban olyan emberekre van szükség – folytatta a nuncius -, akik a kiengesztelődés és a béke eszközei, akik láthatóvá tudják tenni Isten országát. Marton Zsolt püspököt az öröm és a reménység emberének nevezte. Krisztus minden papjának az a feladata – tette hozzá -, hogy az igazságosság és az élet tanúi legyenek, akik vigasztalnak, bátorítanak különösen manapság, amikor olyan sok a háború, a békétlenség és az erőszak a világban. Megköszönte Marton Zsolt életét, szolgálatát, hivatását és Isten áldását kérte a jubiláló főpásztorra, a jelenlévőkre és a Váci Egyházmegye híveire, valamint az egész magyar nemzetre.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Esélyegyenlőségi nap városunkban

Olvasmányként elhangzott Jeremiás próféta meghívása, majd Jézus búcsúbeszédének egy részlete a János evangéliumból.

A szentmise homíliáját dr. Beer Miklós nyugalmazott váci püspök mondta. Szentbeszédében párhuzamot vont utódja és a saját élete között. Őt akkor szentelték pappá 1966-ban, amikor Marton Zsolt született. Beer Miklós már a II. Vatikáni Zsinat lelkületében készült papi hivatására, amely jelentős megújulást és reformokat hozott az Egyházba. Utódjára most az a – szinte prófétai – hivatás vár, hogy átvezesse a Váci Egyházmegyét a szinodális szemléletű egyházba. Miklós püspök azt kívánta Marton Zsolt papi jubileumának alkalmából, hogy ennek a megújulásnak legyen az Úristentől kiválasztott eszköze. A nyugdíjas főpásztor emlékeztetett, hogy a Szinodalitásról szóló Szinódus néhány hét múlva nyílik meg Rómában. A II. Vatikáni Zsinat után Szent VI. Pálnak köszönhetjük azt a zsinati gondolkodást, amely az Egyház megújítására törekedett. „Ecclesia semper reformanda est” idézte Szent Ágostont dr. Beer Miklós. „Minden új körülmény között meg kell hallani a Szentlélek hangját, hogy hiteles legyen Egyházunk és napra kész legyen a válaszunk a mai társadalom minden égető kérdésére, hogy tudjunk reményt adni az embereknek”– mondta.

A két életút közötti párhuzamot továbbszőtte Beer Miklós, amikor az 1991-es dátumhoz érkezett. Ő abban az évben ünnepelte papi ezüstjubileumát, amikor Zsolt püspök meghívást kapott a papságra. Két pontot emelt még ki, amelyekre a szentmise olvasmányai utaltak: A legszebb pillanat, amikor Isten személyesen megszólít bennünket és érezhetjük Krisztus bizalmát, hogy az ő üzenetét hitelesen továbbadjuk – ez Jeremiás próféta történetéből ismerős. A második – folytatta – pedig Krisztus ígérete, ami a búcsúbeszédében hangzik el, miszerint nem hagy bennünket árván és elküldi a Szentlelket, amely vezet bennünket. A szinódusra utalva emlékeztetett Ferenc pápa gondolatára, mely szerint a Szinódus nem okos emberek gyülekezete lesz, hanem egy olyan hely, ahol a Szentlélek hangjára szeretnének figyelni.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  A váci védőnőket és az iskolaorvosokat köszöntötték

Aktív püspökként sokat imádkozta Szent Ferenc alábbi imáját: „Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.” Ugyanezt a bölcsességet kérte Miklós püspök utódjának. „Biztos lehetsz benne, hogy én pedig a „pálya széléről” izgatottan figyelem, hogy minden jól menjen és imádkozom érted híveiddel együtt. A Szentlélek segítsen, vezessen tovább, mutassa Neked az utat, hogyan tud a Váci Egyházmegyében az új szinodális egyházkép, a szinodális gondolkodás és ez az új egyháztörténeti korszak elérkezni.” Beer Miklós végül ajándékba adta utódjának azt a mellkeresztet, amit Szent II. János Pál pápától kapott, hogy ennek a szentéletű pápának a lelkülete és szelleme vezesse továbbra is a főpásztort.

A szentmisén koncelebráltak az MKPK tagjai, a határon túlról Pál József temesvári és Böcskei László nagyváradi püspökök, valamint az egyházmegye papsága, továbbá az asszisztenciában jelen volt számos állandó diakónus.

A szentmise végén az egyházmegye papsága nevében dr. Varga Lajos segédpüspök köszöntötte a főpásztort és kívánt neki további sok erőt szolgálatának teljesítéséhez. Ajándékként egy ezüstkelyhet, mellkeresztet és gyűrűt adott át. A kelyhen a Marton Zsolt által különösen is tisztelt Nagy Szent Gergely pápa és az Isten bárányának ábrázolása látható. A kereszten a vértanúságra és Krisztus sebeire emlékeztető 5 piros kő látható, a gyűrűn pedig a székesegyházi püspöki trónus felett ábrázolt görög keresztet jelenítették meg, amely Krisztus győzelmét jelképezi. Az ajándéktárgyakat Szabó János ötvösművész készítette erre az alkalomra.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Holnap Reménység családi nap a Vanyek Béla Sportcentrumban

Marton Zsolt a szentmise záróáldása előtt meghatódva köszönte meg pap- és püspöktársainak a jelenlétet és a közös ünnepet, minden jelenlévőnek – volt iskolatársainak, tanárainak, családjának, híveknek -, hogy vele ünnepeltek. Hálát adott Istennek az életéért, köszönetet mondva a misén is jelen lévő édesanyjának és családjának. Hálát adott a meghívásért a pedagógus hivatásra, majd a papságra. Megköszönte mindenkinek, aki hozzájárult, hogy az ünnep szép és méltóságteljes legyen. Utalt rá, hogy az egyházmegye valóban elindult a szinodális úton, amikor új jelmondataként azt választotta: „Együtt építjük” – és amiért már sok plébánia és plébános tesz is konkrétan.

 

Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Rétvári Bence, a terület országgyűlési képviselője, Matkovich Ilona, Vác polgármestere és Inotay Gergely alpolgármester, valamint a Váci Egyházmegye központi intézményeinek vezetői.

A zenei szolgálatot a Váci Székesegyház Ének és Zenekara, valamint a Váci Székesegyházi Kórusiskola végezte. A gregorián tételeket Acsainé Dávid Ágnes igazgató, Franck és Handel műveit pedig Varga László a váci székesegyház karnagya vezényelte.

A szentmisét követően a PüspökVác Rendezvényközpontban tartották az ünnepi fogadást, ahol dr. Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora mondott ünnepi pohárköszöntőt.

Marton Zsolt életútja

Marton Zsolt 1966-ban született Maglódon. 1988-ban tanítói diplomát szerzett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. 1998-ban teológusként végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. Vácon szentelték pappá 1998 június 20-án. Volt püspöki titkár, majd Dányban szolgált, 2003-2008 között a Központi Papnevelő Intézet prefektusa, majd 2015-2019 között rektora volt. 2019 augusztus 24-én szentelték püspökké. A Váci Egyházmegye megyéspüspöke, 2020-ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi bizottságának elnökévé választották. (Forrás és fotók: vaciegyhazmegye.hu)

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments