Rendeletmódosítások, rendeletalkotás, támogatások tárgyalása a szerdai testületi ülésen

Október 18-án, szerdán 8 órai kezdettel tartja soron következő ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városháza nagytermében. A meghívóban összesen 34  napirendi pont szerepel. A rendezvény nyilvános részén bárki hallgatóként részt vehet. A tervezett program az alábbiakban olvasható.

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató

a.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról

NYILVÁNOS ÜLÉS

 1. Vác Városi Sportcsarnok ingyenes használatba adása
 2. Vác, Galcsek u. 9. sz. alatti társasház gázdíj számlázásának elbírálása
 3. Vác, 4536/2 hrsz-ú Alsóvárosi temetőre vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási együttműködési megállapodás módosítása
 4. Nemzetiségi önkormányzatok közigazgatási szerződéseinek módosítása
 5. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2023 évi munkájáról
 6. Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 6/2023. (II. 15.) rendeletről
 7. Rendeletmódosítás – a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 16/2020. (IV. 01.) rendeletről
 8. Rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2021. (II. 18.) rendeletről
 9. A kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 56/2013. (XI. 22.) rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása
 10. Rendeletalkotás – az energiatámogatási programról
 11. Váci Waldorf Alapítvány kérelme tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtétele iránt
 12. Vác Piac Kft-ben fennálló üzletrész értékesítésre jelölése
 13. Vác, Március 15. tér 23. sz. alatti helyiségek Tragor Ignác Múzeum részére történő ingyenes használatba adása
 14. Településszerkezeti terv módosítása és rendeletalkotás – a helyi építési szabályzatról szóló 30/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása – az M2 szélesítés Vác-észak és dél közötti szakasza, pihenőhely, új lehajtó, és a Gombási úti gazdasági területre vonatkozóan
 15. Vác, Donga u. 4931/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
 16. Autóbusz személyszállítás helyi buszjáratainak átszámozása
 17. VIII. számú vegyes fogorvosi körzet feladat ellátás
 18. „Millió lépés az iskoládért” programhoz támogatási megállapodás kötése – Radnóti Általános Iskola
 19. „Millió lépés az iskoládért” programhoz támogatási megállapodás kötése – Selye Egészségügyi Technikum
 20. Támogatási megállapodás kötése – Dunakanyar Forte ALC
 21. Támogatási megállapodás kötése a Váci Reménység Egyesület Asztalitenisz Szakosztállyal
 22. Térfigyelő kamerák kihelyezése
 23. Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra
 24. Napirend utáni hozzászólások
 25. Képviselői kérdések
OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Tájékoztatás hivatali szünetről

ZÁRT ÜLÉS

 1. Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről
 2. Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól
 3. Javaslatok kitüntető címek adományozására
 4. Településképi vélemény – Vác Városi Uszoda és Strand – napelemtartó és árnyékoló szerkezet építése
 5. Fellebbezés ingatlan címének megállapítása ügyében
 6. Fellebbezés közigazgatási bírságok ellen
 7. Fellebbezés a 66-2227-1/2023. 08. 16. számú határozat ellen
 8. Fellebbezés a 66-2428-1/2023. 08. 21. számú határozat ellen
 9. Fellebbezés a 66-2449-1/2023. 08. 24. számú határozat ellen ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments