Ünnepi szentmise és a Via Lucis fotókiállítás megnyitója a római Szent Franciska-bazilikában

December 10-én vasárnap délelőtt dr. Varga Lajos váci segédpüspök olasz nyelvű szentmisét mutatott be a római Szent Franciska bazilikában, majd utána ünnepi program keretében nyitották meg a templom főhajója mentén elhelyezett fotótablókat, melyek Párkányi Raab Péter szobrászművész Péliföldszentkereszten felállított Via Lucis, Fény útja stációit ábrázolja. A szentmisén és a megnyitón az Angelica kórus szolgált Gráf Zsuzsanna karnagy vezetésével.

Az eseményen részvevők között volt gr. Michael Robert Althann SJ atya, aki gr. Althann M. Frigyes bíboros és gr. Althann M. Károly c. érsek, egykori váci főpásztorok rokona.

Párkányi Raab Péter szobrászművész Via Lucis-ának fotókiállítása Erdő Péter bíboros új római címtemplomában

Az esemény színhelyének Erdő Péter bíboros új római címtemploma adott otthont, melynek igazgatója, Benedetto Toglia olivetánus bencés atya köszöntötte az egybegyűlteket. Varga Lajos váci segédpüspök homíliája kezdetén így foglalta idő- és tartalombeli egységbe az liturgiát és a kiállítás témáját: „A Szeplőtelen Fogantatás főünnepe és Szent Lucia liturgikus emléknapja közé eső vasárnapon vagyunk. A sötétségre következik a Nap világossága. A bűn sötétségét követi a megváltás fénye. Aki Krisztushoz közel áll, arra rázúdul a világ világosságnak fénye. Ezt mutatja számunkra az Immaculata valamint Szent Lúcia példája. A Világ Világossága által, latinul per viam lucis, azaz Jézus Krisztus által jutunk el a Mennyei Atyához.” Beszédében éppen a fény útján járás szükségességét említette, mely segít legyőzni az élet próbatételeit. „A lélekben megújult ember kialakulásához szükséges az újjászületés, bizonyos személyiségjegyek megszűnése, melyek helyébe újabb tulajdonságok jönnek, melyek teljesebbé teszik az ember életét. Mindez akkor valósul meg, ha a mi számunkra is egyetlen út lesz az Isten, vagyis személyiségünk központjába Isten kerül és őhozzá igazodik minden”.

Születést várva, adventi időben járhatjuk végig a Fény útját

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Tanulást akadályozó, vagy a diákok testi épségét veszélyeztető tárgy nem vihető be az iskolába

A szentmisét követően került sor a Via Lucis fotókiállítás megnyitására, melynek megrendezését a Nemzetstratégiai Kutatóintézet végezte a Pápai Magyar Akadémia támogatásával. Szász Jenő, a Kutatóintézet elnöke beszédében hangsúlyozta: „A világ mostani válságos helyzetében, éppen a Krisztus-t váró időszak során a magyar emberek feladata, hogy a szeretet, a béke, a hit és a remény üzenetét vigyék el a világba. Képviseljék azt a Szent Istvántól örökölt értékrendet, amelynek alapja a keresztény hit”. Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Intézet rektora a kiállításnak otthont adó helyszínt méltatta. A Santa Francesca Romana bazilika az Örök Város szívében áll, a Colosseum és a Forum Romanum tőszomszédságában, mely ez év július elseje óta Erdő Péter bíboros-prímás római címtemploma, így közvetlenül kapcsolódik a magyar katolikus egyházhoz és ennek jegyében a magyar nemzethez. „Az egyház hallatlan bölcsességgel és pedagógiai érzékkel az ősi pogány ünnepre, a legyőzhetetlen nap ünnepére tette Jézus születésének ünnepét. Amikor a leghosszabbak az éjszakák, akkor hasad a hajnal. Jézus születésében az új teremtés hajnala virrad ránk. Éppen ezt a születést várva, adventi időben járhatjuk végig a fény útját (amikor a leghosszabbak az éjszakák és a legnagyobb a sötétség) a tárlat segítségével, hogy a Világ Világosságára találjunk rá”.

Angyalian szárnyaló kórusmuzsika a bazilikában

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Tanulást akadályozó, vagy a diákok testi épségét veszélyeztető tárgy nem vihető be az iskolába

Az emelt szintű oltár előtt foglalt helyet a 40 fős Angelica kórus, élén Gráf Zsuzsanna karnaggyal, mely szárnyaló énekével betöltötte nemcsak a patinás bazilikát, hanem a részvevők szívét is. Az Angelica kórus a napokban koncertsorozatot adott Rómában és környékén, így Castelgandolfóban és Albanóban. (Forrás: vaciegyhazmegye.hu – Szerző: Vértesaljai László SJ – Vatikán – Fotó: NSKI) ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments