45 napirendet tárgyal szerdán a képviselő-testület

Január 31-én, szerdán 8 órai kezdettel tartja soron következő ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városháza nagytermében. A meghívóban összesen 45 napirendi pont szerepel. A rendezvény nyilvános részén bárki hallgatóként részt vehet. A tervezett program az alábbiakban olvasható.

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató

a.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról;

b.) a Váci Városimázs Kft. ügyvezetőjének vagyonnyilatkozattételi kötelezettségéről

NYILVÁNOS ÜLÉS

 1. Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása
 2. Rendeletmódosítás – Vác Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
 3. Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 10. sz. nem lakás célú helyiség értékesítésre jelölés
 4. Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 4-5. és fsz. 6-7. sz. ingatlan értékesítésre jelölése
 5. Vác, Deákvári fasor 2. E. épület 6-9. O. épület 5. sz. ingatlanok bérlőjének kérelme
 6. Üresen álló ingatlan értékesítése – Vác, Széchenyi u. 29. II/6.
 7. Vác, Zrínyi M. u. 15. fsz. 6. sz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
 8. Vác, 4396/3 hrsz-ú belterületi ingatlan törzsvagyonból kivonása
 9. Vác, zártkert 20805/2 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivonása
 10. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének és a Dunakanyari Látássérültek Egyesületének kérelme
 11. Rendeletmódosítás – a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 16/2020. (IV. 01.) rendeletről
 12. Rendeletmódosítás – a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról szóló 30/2018. (VIII. 14.) rendeletről
 13. Rendeletmódosítás – a közterületek használatáról és rendjéről szóló 34/2014 .(XI. 14.) rendeletről
 14. Váci Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
 15. Rendeletmódosítás – Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (I. 19.) rendeletről
 16. Településképi rendelet 4. módosításának indítása
 17. Rendeletmódosítás – a változtatási tilalom elrendeléséről
 18. Településrendezési szerződés módosítása
 19. Településrendezési eszközök módosítása – M2 Vác-észak és Vác-dél közötti szakasz
 20. Vác, 21463 és 21465 hrsz-ú ingatlanok kiigazítása
 21. Egészségügyi Primer prevenciós pályázatok
 22. 2024-2025-ös tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok
 23. Feladat-ellátási előszerződés módosítása fogorvosi ügyben
 24. Baptista Szeretetszolgálattal kötött feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő felbontása
 25. „Millió lépés az iskoládért” programhoz támogatási megállapodás kötése az Árpád Diáksport Egyesülettel
 26. Támogatási megállapodás kötése az Utcai Csellengők Állatvédelmi Egyesülettel
 27. Igazgatási szünet elrendelése a Váci Polgármesteri Hivatalban
 28. Polgármester 2024. évi szabadsága
 29. Tragor Ignác Múzeum alapító okirat módosítás
 30. Váci Humán Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása
 31. Vác Város Önkormányzat és a Váci Humán Szolgáltató Központ ingyenes használati szerződésének módosítása
 32. Váci Városimázs Kft. Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyása
 33. MIMK Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
 34. Vác és Környéke TDM Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosítása
 35. Váci Dunakanyar Színház Kft. Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyása
 36. Javaslat Vizsgáló Bizottság felállítására
 37. Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra
 38. Napirend utáni hozzászólások
 39. Képviselői kérdések
OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Rendszeres és ingyenes jogi segítséget nyújt az önkormányzat

ZÁRT ÜLÉS

 1. Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléséről
 2. Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól
 3. Fellebbezés közigazgatási bírságok ellen – 66/87-1/2024.
 4. Fellebbezés közigazgatási bírságok ellen – 66/88-1/2024.
 5. Fellebbezés közigazgatási bírságok ellen – 66/90-1/2024.
 6. Fellebbezés lakásfenntartási támogatás ügyében ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments