45 napirendet tárgyal szerdán a képviselő-testület

Március 27-én, szerdán 8 órai kezdettel tartja soron következő ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városháza nagytermében. A meghívóban összesen 45 napirendi pont szerepel. A rendezvény nyilvános részén bárki hallgatóként részt vehet. A tervezett program az alábbiakban olvasható.

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató

a.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról;

NYILVÁNOS ÜLÉS

 1. Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről
 2. Földgáz energia beszerzése – 2024. október 1-től
 3. Villamos energia beszerzése – 2025. január 1-től
 4. Váci Deákvári Óvoda intézményvezetőjének ismételt megbízatása
 5. Rendeletmódosítás – a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló rendeletről
 6. Rendeletmódosítás – a településképi rendeletről
 7. Rendeletmódosítás – Vác Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
 8. MIMK Kft. 2024. évi üzleti tervének és szolgáltatási tervének elfogadása
 9. MIMK Kft. felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
 10. Beszámoló a Váci Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről
 11. Beszámoló a 2023. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról
 12. 2023. évi ellenőrzési jelentés
 13. Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása
 14. 2024. évi Közbeszerzési terv
 15. Vác Város Önkormányzat által 2023. évben nyújtott támogatások szakmai és pénzügyi beszámolói
 16. Vác, Kert u. 10. sz. alatti társasház alapító okiratának módosítása
 17. Vác, Eötvös u. 2. fsz. 1. sz. alatti helyiség értékesítésre jelölése
 18. Vác, Dózsa Gy. út 32. fsz. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése
 19. Vác, 092/1, /2, /3 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlanok értékesítésre jelölése
 20. Vác, Farkasfalvi u. 10. fsz. 6. sz. alatti lakás megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
 21. Vác, belterület 1620/31 hrsz-ú ingatlan értékesítésre jelölése
 22. Vác, belterület 1620/33 hrsz-ú ingatlan értékesítésre jelölése
 23. Vác, 402/13 hrsz-ú terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
 24. Vác, 402/25, /26 hrsz-ú terület értékesítésére kiírt pályázatok elbírálása
 25. Vác, Március 15. tér 17. sz. alatti társasház homlokzatfelújításával kapcsolatos költségek
 26. Vác, Március 15. tér 17. sz. alatti társasház homlokzatfelújításával kapcsolatos költségek
 27. Vác, Deákvári fasor 2. sz. alatti hajléktalanszálló ingyenes használatba adása
 28. Vác, 2709/3-4-5 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 29. Településrendezési eszközök 1. módosítása – partnerségi egyeztetés zárása
 30. Vác Városi Sportcsarnok TAO támogatásból történő parketta felújításához tulajdonosi hozzájárulás megadása
 31. Vác, 5741 hrsz-ú földrészlet átvétele a magyar államtól
 32. Vác, 4530/10, /424 hrsz-ú földrészletek megosztása az Avar utcában
 33. Vác, Keszeg u., Harcsa u., Déli u. felújítására vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadása
 34. Önkormányzati földutak cseréje sejcei buszfordulóra
 35. Vác, 0342/34, /222, /247, /272 hrsz-ú ingatlanok, valamint az ingatlanokon található közvilágítási hálózat ingyenes közcélú felajánlása
 36. Vác, 1899/9 hrsz-ú ingatlan használati megállapodása
 37. Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra
 38. Napirend utáni hozzászólások
 39. Képviselői kérdések
OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Döntések a városi kitüntetésekről

ZÁRT ÜLÉS

 1. Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről
 2. Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól
 3. Fellebbezés közigazgatási bírság ellen – 66/52-1/2024. 01. 15.
 4. Fellebbezés közigazgatási bírságok ellen
 5. Ügyvezetők munkabérének módosítása
 6. Fellebbezés elutasítása településképi bejelentési eljárás ügyében ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments