Városi kitüntetésekre várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2/2021. (I.20.) számú rendelete szól a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról. A város érdekében kifejtett kiemelkedő munka elismerésére Vác Város Díszpolgára; Pro Urbe – egyéni és Pro Urbe – közösségi kitüntetés adható.

Vác Város Díszpolgára

2/2021.(I.20.) számú rendelet 5. §-ának értelmében

„5. § (1) Vác városa érdekében, hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális, egyéb tevékenysége, vagy az egész életpályája során a város hírnevét öregbítő és történelmileg is maradandót alkotó személy részére „Vác Város Díszpolgára” kitüntető cím (továbbiakban: díszpolgári cím) és az ezt tanúsító díszoklevél adományozható.

(2) E kitüntetést Vácról elszármazó, külföldön élő, illetve a rendelet hatályba lépését követően elhalálozott személy is megkaphatja.

(3) A díszpolgári cím és díszoklevél adományozását a javasolt személy megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával, a képviselő-testület tagja, továbbá Vác Város polgára kezdeményezheti, valamint Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei. A javaslatokat minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

Pro Urbe

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Díszpolgári és a Pro Urbe díjakhoz várnak javaslatokat

A 2/2021.(I.20.) számú rendelet 6. §-ának értelmében

„6. § (1) A Pro Urbe kitüntetés annak adományozható, aki Vác város érdekében maradandó, kiemelkedő, jelentős tevékenységet folytatott tudományos, kulturális, sport területen. Továbbá adományozható önfeláldozó és lelkiismeretes munka, életmű elismeréseként is.

(2) A kitüntetésből egyéni és közösségi is adható.

(3) Kitüntetésre javaslatot tehet a képviselő-testület tagja, a város szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezete, egyházi szervezet, valamint Vác város polgára, Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei, továbbá civil szervezet is döntéshozó szervének többségi döntéssel meghozott javaslatával. A javaslatot a javasolt személy vagy közösség megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a javasolt személy nevét, címét, a javaslat indokait Matkovich Ilona polgármesternek címezve június 15-ig postacímen: a 2600 Vác, Március 15. tér 11. sz. levélcímre, elektronikus úton: a szabolcsi.rita@varoshaza.vac.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Díszpolgári és a Pro Urbe díjakhoz várnak javaslatokat

A kitüntetések átadása augusztus 20-án, a Szent István napi ünnepségen, a város lakosságának nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek között történik.

A felterjesztésre alkalmas nyomtatvány Vac_Varos_Kivalo_FELTERJESZTESI_NYOMTATVANY_2024.pdf (Vác Város Önkormányzata – vac.hu) ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments