570 ezer fővárosi és Pest megyei kap értesítést a NAV-tól

NAV ügyfélszolgálatA Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdte az éves folyószámla-kivonatok és pótlékértesítők kiküldését, melyet október 31-ig minden érintett megkap. Az idén mintegy 525 ezer fővárosi és Pest megyei magánszemély, illetve 45 ezer gazdálkodó számíthat az iratra.

Az adófolyószámlájukról azok kapnak – tájékoztató levéllel kísért – kivonatot, akiknek 2013. december 31-én legalább egy adónemben 1.000 forintot meghaladó tartozásuk vagy túlfizetésük volt. Az elektronikus bevallók nem kapnak papír alapú értesítést, ők az ügyfélkapun keresztül bármikor megtekinthetik folyószámlájuk aktuális állapotát.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Már működik a Damjanich téri jelzőlámpa rendszer

A NAV a kivonatokkal egyidejűleg az éves pótlékértesítőket is kiküldi. Ez utóbbira azok számíthatnak, akik 2013-ban nem, vagy csak késve teljesítették fizetési kötelezettségüket. Az elektronikus bevallók pótlékkal való érintettségüket előreláthatólag július végétől nézhetik meg az eBEV-szolgáltatásokon belül elérhető folyószámla-lekérdező segítségével. Az elmúlt évre felszámított késedelmi pótlékot legkésőbb 2014. november 17-ig kell befizetni a pótlékértesítőben megnevezett költségvetési számlára.

Érdemes kellő figyelmet fordítani a folyószámla-kivonatok, illetve a pótlékértesítők értelmezésére – melyhez a tájékoztató levél is segítséget nyújt –, s amennyiben az érintett eltérést tapasztal a saját és a kapott nyilvántartás között, úgy célszerű felvenni a kapcsolatot az illetékes adóigazgatósággal.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
VÁLASZTÁS: Szemetet szedett a Fidesz-KDNP csapata

Egyeztetésre írásban, személyesen és telefonon – a 40/20-21-22 számon a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül – is lehetőség van.

Az írásbeli egyeztetést gyorsítja, ha az ügyfél a www.nav.gov.hu honlapról letölthető Folyószámla-kivonatra észrevétel elnevezésű nyomtatványt használja.

A folyószámlán mutatkozó tartozást célszerű minél előbb rendezni – hiszen azt a megfizetés napjáig késedelmi pótlék terheli –, akár csekken, banki folyószámláról átutalással, vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyás fizetéssel. Csekk kérhető írásban, elektronikusan (mindkettőnél érdemes a NAV honlapján elérhető Kérelem postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez elnevezésű űrlapot használni), telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén (40/42-42-42) vagy az ÜCC-n keresztül, továbbá személyesen az ügyfélszolgálatokon. Csekket kizárólag a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek igényelhetnek. (Váci Napló)

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!