Madách gimi: (h)angolódjunk egymásra!

A Váci Madách Imre Gimnázium 10.C angol nyelvi előkészítős osztályának egy tanulócsoportja komplex tehetséggondozó programban vett részt a 2018-2019-es tanévben. A program célja a tehetségígéretek és tehetségek gazdagítása volt összevetve a magyar és a brit kultúra, történelem, művészet bizonyos elemeit.

A komplex tehetséggondozás feladata a tehetségek erősségeinek és gyengeségeinek a fejlesztésén túl a személyiségfejlesztés is. Ide tartozott például a SMART célok megfogalmazása, a motiváció fejlesztése, a saját tanulási stílusok és stratégiák felismerése és bővítése, a reflexió és önreflexió gyakorlása, az identitás erősítése – mindezt élményszerű, játékos és alkotásközpontú formában. Fontos részét képezték továbbá a tanulók feltöltődését, kikapcsolódását segítő programok is.

Az egész tanéven át tartó program több részből tevődött össze: egy 60 órás foglalkozás-sorozatból, színház- és mozilátogatásokból és egy kétnapos tanulmányi útból. A foglalkozások témái a brit-magyar civilizáció 6 részterületéről származtak. Az első blokkban, melynek címe Helyem a nagyvilágban volt, földrajz- és társadalomismereti kérdéseket érintettünk: a két ország földrajza, kulturális kincsei, kisebbségek, a népre jellemző sztereotípiák.

A történelmi és politikai blokkban például a Magna Carta és az Aranybulla összevetésére, illetve az eltérő államforma (köztársaság és alkotmányos monarchia) és választási rendszer megismerésére került sor. E rész megvalósításában Asbóth Balázs tanár úr segített.

A harmadik blokk az irodalom és színház végtelen témájából merített. Megnéztük színházban Shakespeare Hamlet című darabját, ismerkedtünk az angol abszurd humorral a Gyalog-galopp című film megtekintésével, ezen kívül Sting és Queen dalszövegeket dolgoztunk fel.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
A héten és jövő héten pótolják a kötelező és ajánlott oltásokat Vácon

A negyedik blokk a Mítosz és képzőművészet címet viselte. Weixelbaum Laura tanárnő irányítása alatt a tanulók egy 120×100 cm nagyságú domborműves társasjátékot készítettek a kereszténység előtti korszakra jellemző ornamentikákat és szimbólumokat felhasználva. A bábuk középkori sakkfigurák után készültek papírmaséból. A játék az ír hős, Cu Chullain történetét és kalandjait dolgozza fel játékos formában.

A zene és tánc című részben a tehetségek skót koncerten és táncházban vehettek részt a saját iskolájukban a váci Dagda együttesnek köszönhetően. Ezen felül Ferencsik Viktor tanár úr segítségével a reneszánsz magyar és angol műdalok elemzésére és összehasonlítására került sor dallam, hangszerelés és zenei szerkezet szerint. Természetesen a hallás utáni daltanulás sem maradhatott el. A brit popzene világsztárjai, Sting, a Queen és a Beatles együttes legismertebb dalait együtt énekeltük, megnéztük a Bohém rapszódia című filmet, szigorúan feliratos formában. Az Egerben található Beatles-múzeum a gyerekek egyik kedvencévé vált, nehezen váltak meg tőle.

A hatodik blokkban Bártfai Veronika tanárnő a gasztronómia világába vezette be a tanulókat. Angol teadélutánt (cream tea) tartottunk, a házilag készített verhetetlen scone nevű süteménnyel, angol teával és friss eperdzsemmel.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
A sportcsarnok bérletidíj-ügye: egyelőre mindenki mondja a magáét

Kétnapos tanulmányi út: kapcsolódva a brit életvitelhez és a nagyhírű kertészkedési hobbihoz, ellátogattunk a noszvaji De la Motte-kastélyba és annak angolkertjébe. A többség már járt Angliában és Bécsben, így össze tudtuk hasonlítani a két klasszikus kert/park típust. Nagyon jellemző még a szigetországra a gótikus építészeti stílus, melynek egy példáját az egri várban láthattuk.

A brit popzenei témához kapcsolódva az egri út egyik állomása a Beatles-múzeum.  Itt tovább ismerkedünk a zenekarral és az értékes relikviákkal. Sok minden ismerős volt számukra, mert ezt megelőzően többször dolgoztunk fel Beatles dalokat és megnéztünk róluk egy dokumentumfilmet is. Váratlan volt számunkra az interaktív jelleg, lehet gitározni, karaokézni is itt. Természetesen mindent ki is próbáltunk. Itt készült a legtöbb fotó.

Egerben közösen a székesegyházat, az érseki palotát és a Dobó teret néztük meg. Bogácson felsétáltunk el a kilátóhoz és élveztük a gyógyfürdőt. A legnagyobb élményt számukra a szabadidő jelentette és a közös fürdőzés. A pozitív élmények további motivációt jelentenek az egész tehetségcsoport számára.

A tanulók a magyar és az angol nyelvű műhelyfoglalkozások alkalmával fejlesztették nyelvészeti/idegen nyelvi és anyanyelvi tehetségüket, a műalkotások születése közben új önkifejezési módokat tanultak, fejlődött együttműködési képességük, önismeretük és önbecsülésük, ezáltal segítséget kaptak tehetségük kibontakoztatásához.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Elmaradt a kézfogás és a koccintás, de nem csökkent az esküvők száma Vácon

A program nagy erényének tartom, hogy nem csak a saját, hanem más osztályokból is sikerült fellelkesíteni tanulókat, akik szívesen kapcsolódtak be az iskolán kívüli programokba, természetesen saját költségükön. A program szelleme további, a brit kultúrához kapcsolódó eseményre vonzotta a résztvevőket. Ilyen volt például az őszi Agatha Christie fesztivál, vagy a januári Budapesten rendezett Tolkien-nap.

A Magyar Nemzeti Galéria Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete című kiállítás megnyitó előtti bemutatását, melyet élő internetes adásban közvetíttek, egy angolóránkon tekintettük meg. Másik nagy erénye a programnak, hogy az elkészült társasjáték és a többi tárgyi eszköz felhasználható később, elérhető más tehetségek és pedagógusok számára is. A könyvtárba került BBC History és a Múltkor című magazinok, továbbá az angol szépirodalom gyöngyszemei még sokáig segítik az érdeklődő gyerekek művelődését, tanulását és kikapcsolódását.

Ezúton is köszönöm Hász Zsófia iskolapszichológus odaadó segítségét, melyet a pályázat írása és megvalósítása közben nyújtott. Egyúttal köszönöm Nagy Júlia mestertanár, tehetségszakértő kedves kollégám és Horváth Edit, akkori intézményvezetőm támogatását, mentorálását. (Kozma Edit, a Váci Madách Imre Gimnázium angoltanára) ♦

14 napos próbaolvasás!
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!