Bővülő parkolókapacitás, jóváhagyott kérelmek

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Kormányrendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének, illetve szakbizottságainak feladat- és hatáskörében eljárva májusban is több fontos és halaszthatatlan témakörben és ügyben hozta meg döntését az aljegyző és az alpolgármesterek jelenlétében – írja a vac.hu

A határozatok tartalmának kialakítása előtt Matkovich Ilona most is kikérte a testületi és szakbizottsági tagok észrevételeit, javaslatait.

A szakbizottságokhoz kötődő főbb döntések

A polgármester tudomásul vette, hogy egy-egy Nagymező utcai és Vám utcai önkormányzati ingatlan lakásbérleti szerződését a bérlő felmondta. Négy önkormányzati lakás kapcsán nyílt pályáztatással indítják el az értékesítési folyamatot. Ezek a lakások a Budapesti főúton, a Vám utcában, a Zrínyi utcában, illetve a Deákvári főúton találhatók.

Újabb döntés született az alsóvárosi parkolási problémák enyhítése érdekében. Mint ismeretes, nemrég a Damjanich téren alakítottak ki 8 autó számára újabb várakozóhelyet. Most lehetővé válik, hogy újabb 32 parkoló létesüljön, ezek a Zöldfa, a Kölcsey és a Vám utcában épülhetnek meg.

A sokrétű ingatlanügyek közül talán a legfontosabb, hogy a korábbi ciklusok sikertelen próbálkozásait követően a 28 hektáros, volt deákvári laktanyából mintegy 3 hektáros területrész ismét hasznosul. A sikeres nyílt pályázat eredményeként 352 millió forintért a vevő kereskedelmi-szolgáltatási célra fejlesztheti fel az elhanyagolt területet.

Egy lakossági fórumon hangzott el az a javaslat, mely szerint javítana a környék közlekedésbiztonságán, ha a deákvári Sas utca a Fürj utca felől egyirányú lenne. A deákvári terület önkormányzati képviselője, Rozmaring Sándor indítványára (Összefogás Vácért) a Közlekedési Munkacsoport megtárgyalta és javasolta a változást, mellyel most Matkovich Ilona is egyetértett.

Szintén lakossági kezdeményezést karolt fel Tótváradi-Nagy Bence (Összefogás Vácért) képviselő, aki a gyalogosok érdekében a Gombási út Présház utcai szakaszára sebességkorlátozást és gyalogosveszély tábla kihelyezését javasolta. Az indítványt a szakemberek egyetértése után a polgármester is jóváhagyta.

Képviselőtestületi hatáskörű döntések

Ezen határozatsorban többek között Matkovich Ilona elfogadta a Váci Rendőrkapitányság elmúlt évi tevékenységéről benyújtott ismertetőt, illetve a 2020-as közbeszerzési beszámolót. A korábbi évek gyakorlatával megegyezően, most is májusra kellett elkészíteniük az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak a megelőző év mérlegbeszámolóját, továbbá az idei üzleti terveket. A polgármester ezeket elfogadta.

Igen alapos döntéselőkészítő anyag született a Szent István tér (Márvány tér) felújításával kapcsolatban. A terület történetét bemutató összeállításon túl felmérés készült a közművekről, a növényzetről, látványtervek, illetve javaslatok születtek az elvégzendő munkák ütemezésére.

A következő nevelési év előkészítése érdekében megszülettek azok a döntések is, melyek meghatározzák az óvodai csoportlétszámokat, illetve módosítás történt az Alsóvárosi Óvoda alapító okiratában is.

További döntések

Több kérelem is pozitív elbírálást nyert, így mintegy 30 lakásbérleti jogviszony meghosszabbítást, vételi szándékot, illetve közszolgáltatási díjkedvezményt hagyott jóvá a polgármester.

Döntés született a pedagógiai díjakról is. Ezek szerint a Váci Katedra Díjat idén a következők érdemelték ki: Bagyinszki Beáta óvónő (Deákvári Óvoda), Dérné Laczhegyi Zsuzsanna tanár (Árpád iskola) és Furcsa Gábor tanár (Táncsics mezőgazdasági iskola).

Vác Város Tehetséggondozásáért kitüntetést vehet át: Véglesiné Bíró Erzsébet tanár (Boronkay iskola).

A Vác Város Oktatását Segítő Munkáért elismerést Lugosi Sándorné (Alsóvárosi Óvoda) érdemelte ki.

A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért kitüntető címben Szlávikné Szegner Rita pedagógiai asszisztens (Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület Támogatói Szolgálata) részesül. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments