Bővülő parkolókapacitás, jóváhagyott kérelmek

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Kormányrendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének, illetve szakbizottságainak feladat- és hatáskörében eljárva májusban is több fontos és halaszthatatlan témakörben és ügyben hozta meg döntését az aljegyző és az alpolgármesterek jelenlétében – írja a vac.hu

A határozatok tartalmának kialakítása előtt Matkovich Ilona most is kikérte a testületi és szakbizottsági tagok észrevételeit, javaslatait.

A szakbizottságokhoz kötődő főbb döntések

A polgármester tudomásul vette, hogy egy-egy Nagymező utcai és Vám utcai önkormányzati ingatlan lakásbérleti szerződését a bérlő felmondta. Négy önkormányzati lakás kapcsán nyílt pályáztatással indítják el az értékesítési folyamatot. Ezek a lakások a Budapesti főúton, a Vám utcában, a Zrínyi utcában, illetve a Deákvári főúton találhatók.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Kijelölték a helyhatósági választások váci szavazóköreit - Változások mind a 10 választókörzetben

Újabb döntés született az alsóvárosi parkolási problémák enyhítése érdekében. Mint ismeretes, nemrég a Damjanich téren alakítottak ki 8 autó számára újabb várakozóhelyet. Most lehetővé válik, hogy újabb 32 parkoló létesüljön, ezek a Zöldfa, a Kölcsey és a Vám utcában épülhetnek meg.

A sokrétű ingatlanügyek közül talán a legfontosabb, hogy a korábbi ciklusok sikertelen próbálkozásait követően a 28 hektáros, volt deákvári laktanyából mintegy 3 hektáros területrész ismét hasznosul. A sikeres nyílt pályázat eredményeként 352 millió forintért a vevő kereskedelmi-szolgáltatási célra fejlesztheti fel az elhanyagolt területet.

Egy lakossági fórumon hangzott el az a javaslat, mely szerint javítana a környék közlekedésbiztonságán, ha a deákvári Sas utca a Fürj utca felől egyirányú lenne. A deákvári terület önkormányzati képviselője, Rozmaring Sándor indítványára (Összefogás Vácért) a Közlekedési Munkacsoport megtárgyalta és javasolta a változást, mellyel most Matkovich Ilona is egyetértett.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Kijelölték a helyhatósági választások váci szavazóköreit - Változások mind a 10 választókörzetben

Szintén lakossági kezdeményezést karolt fel Tótváradi-Nagy Bence (Összefogás Vácért) képviselő, aki a gyalogosok érdekében a Gombási út Présház utcai szakaszára sebességkorlátozást és gyalogosveszély tábla kihelyezését javasolta. Az indítványt a szakemberek egyetértése után a polgármester is jóváhagyta.

Képviselőtestületi hatáskörű döntések

Ezen határozatsorban többek között Matkovich Ilona elfogadta a Váci Rendőrkapitányság elmúlt évi tevékenységéről benyújtott ismertetőt, illetve a 2020-as közbeszerzési beszámolót. A korábbi évek gyakorlatával megegyezően, most is májusra kellett elkészíteniük az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak a megelőző év mérlegbeszámolóját, továbbá az idei üzleti terveket. A polgármester ezeket elfogadta.

Igen alapos döntéselőkészítő anyag született a Szent István tér (Márvány tér) felújításával kapcsolatban. A terület történetét bemutató összeállításon túl felmérés készült a közművekről, a növényzetről, látványtervek, illetve javaslatok születtek az elvégzendő munkák ütemezésére.

A következő nevelési év előkészítése érdekében megszülettek azok a döntések is, melyek meghatározzák az óvodai csoportlétszámokat, illetve módosítás történt az Alsóvárosi Óvoda alapító okiratában is.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Kijelölték a helyhatósági választások váci szavazóköreit - Változások mind a 10 választókörzetben

További döntések

Több kérelem is pozitív elbírálást nyert, így mintegy 30 lakásbérleti jogviszony meghosszabbítást, vételi szándékot, illetve közszolgáltatási díjkedvezményt hagyott jóvá a polgármester.

Döntés született a pedagógiai díjakról is. Ezek szerint a Váci Katedra Díjat idén a következők érdemelték ki: Bagyinszki Beáta óvónő (Deákvári Óvoda), Dérné Laczhegyi Zsuzsanna tanár (Árpád iskola) és Furcsa Gábor tanár (Táncsics mezőgazdasági iskola).

Vác Város Tehetséggondozásáért kitüntetést vehet át: Véglesiné Bíró Erzsébet tanár (Boronkay iskola).

A Vác Város Oktatását Segítő Munkáért elismerést Lugosi Sándorné (Alsóvárosi Óvoda) érdemelte ki.

A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért kitüntető címben Szlávikné Szegner Rita pedagógiai asszisztens (Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület Támogatói Szolgálata) részesül. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments