Az elmúlt két év munkájáról számoltak be az alsóvárosi képviselők

Az esztendő első munkanapján tartottak sajtótájékoztatót a Vác-alsóvárosi képviselők – Ferjancsics László, Fehér Zsolt és Kiss Zsolt -, melyen beszámoltak az elmúlt két esztendőben végzett munkájukról.

Kiss Zsolt, a 6-os választókörzet képviselője értékelésében kiemelte, hogy ez elmúlt két esztendő legnagyobb munkája volt, hogy az elmúlt 9 év deficites költségvetését sikerült egyensúlyba hozniuk, amelynek eredményeképpen elindították azokat a fejlesztéseket, felújításokat, amelyek az elmúlt két évben fémjelezték Alsóvárost, Vác déli területrészét.

„Az elmúlt 9 évhez képest nagyarányú fejlődés tapasztalható, nemcsak Alsóvároson, hanem egész városunk területén. A költségvetés egyensúlyba hozását követően sikerült olyan forrásokat csoportosítani a fejlesztésekre, felújításokra, amelynek következtében egyrészt az intézményhálózatunkban nagyarányú fejlesztések történtek. Ki kell emelnem mindenféleképpen a Vám utcai óvodában végrehajtott, több mint 50 millió forintos konyhai felújítást, melynek egy részét pályázaton nyertük el. Ilyen felújítást hajtottunk végre a művelődési központ tetőfelületén több, mint 10 millió forint értékben, mert már nagyon sok helyen beázott az építmény. Az óvodákban – Kertész utcában, illetve a Vám utcában is – padozatokat újítottunk fel.”

Korábban elmaradt fák metszése, visszavágása, most ez is megtörtént, ehhez egy daruskocsit vásárolt az önkormányzat. Az intézményekben és közterületen megújult a zöld növényzet, a kerti padok felújítását is elvégeztek. Nagyon sok elhanyagolt játszóteret sikerült felújítani, egyebek mellett megújult Alsóvároson a Lehotka-park és a Rózsakertben több beruházás is, ott is több játszóeszközt sikerült elhelyezni. A képviselő örömét fejezte ki, hogy Vác tüdejét, a Ligetet is sikerült részben rendbe hozni, itt is több elkorhadt, balesetveszélyes fát kivágták, melyeknek egy részét már pótolták és a jövőben is folyamatosan pótolják. Az egyházzal hosszú távú együttműködést kötöttek, amelynek eredményeképpen több, mint 3 millió forint értékben fognak a Ligetben munkálatokat végezni. Kiss Zsolt köszönte az eddigi támogatásokat és bízik abban, hogy évről évre egy több fejlesztésről tud beszámolni.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Mikor mindenki ugyanazt akarja: legyen utca vagy köztér Regőczi István atyáról elnevezve Vácon

Fehér Zsolt, 5-ös választókörzet képviselője kiemelte, hogy Vác-alsóváros esetében egy rendkívül sűrűn lakott területről van szó, melynek neuralgikus pontjai a parkolási helyzet és a közlekedés.

„Egy évtized után végre sikerült a parkolóhelyek jelentős részét újra festeni, többek között a Damjanich utcában, a Rácz Pál utcában, a Kölcsey utca és a Vám utcákban, a Csányi krt-i tízemeleteseknél, valamint a Földváry tér egy részén is. A tervek szerint 2022-ben ezeket a parkolóhely felfestéseket folytatni fogjuk. Ezzel párhuzamosan új mozgáskorlátozott parkolóhelyek is felfestésre, kijelölésre, kitáblázásra kerültek. Új várakozó helyek létesültek a Damjanich téren, ugyanitt menetdinamikai küszöb (fekvőrendőr) helyreállítása is megtörtént. A Földváry téri lakótelepre megterveztetünk több tucatnyi új parkolóhelyet, reményeink szerint ezeknek a megvalósítása, kivitelezése még az idei évben, pár hónapon belül megkezdődhet.”

A képviselő beszélt arról, hogy Safecross rendszerű okos zebra létesült a Honvéd utcában, december végén átadták egy online szavazás eredményeképpen Vác által is megnyert okos zebra a főúton a Hattyú utca és a Nagymező utca tengelyében. Emellett több gyalogos átkelőhely is átfestésre került, ezek kiegészültek figyelemfelkeltő piktogrammokkal is. Biztonságosabb lett a Kosdi úti körforgalom a négy gyalogos átkelőhely létesítésével. Több helyen Alsóvárosban változtattak a közlekedési renden, KRESZ-táblák kihelyezésével, a Kötő és a Rózsa utca lakói szavazással dönthettek az utcájuk új forgalmi rendjéről. A Közút kivitelezésében a Kőszentes hídtól a tízemeletes házakig kétsávos lett a belváros felé vezető út. A buszközlekedés kapcsán Fehér Zsolt elmondta, hogy Alsóváros is bekapcsolódott a városi körjárat rendszerbe. Újabb helyközi járatok állnak rendelkezésre közvetlenül az Iskolavárosba. Két új buszváró is létesült, egyik a Rádi úton, a másik a máriaudvari vasúti átkelőhelynél. A közvilágítás a valós fényviszonyokhoz igazítása is megtörtént.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Modern logisztikai központ, a túlterhelt deákvári utakra méretezve

Csatlakozva az előtte szólókhoz Ferjancsics László, a 4-es választókörzet képviselője beszélt arról, hogy az előző 9 év nem a legdicsőbb időszaka volt Alsóvárosnak. Talán a legelhanyagoltabbak a város szinte teljes területén az utak voltak, ezután jöttek a játszóterek és a parkok.

„Amikor a ciklusra vonatkozóan előre megfogalmaztuk feladatainkat, akkor az első helyen az szerepelt, hogy az utak és járdák tekintetében előrelépés szükséges. Emlékezetes, hogy az előző ciklus utolsó részében szinte egyáltalán nem voltak útfelújítások, így ezeket lényegében még terveztetni is kellett és fel kellett állítani egy sorrendet, hogy vajon melyek azok az utak, amelyek gyűjtőutak, sokan használják és valóban nagyon elavult állapotban vannak. Miután ezeket felmértük, fenntartói, vállalkozói, lakossági segítséggel és természetesen az önkormányzat kasszájából kezdtük meg az útfelújításokat. Különböző fenntartóknak felhívtuk a figyelmét, hogy mely szakaszokat tartjuk kritikusnak. Ezt követően újulhatott meg az elmúlt két évben egy vasúti kereszteződés a Gödöllői úton, ahol nagyon lassan lehetett és balesetveszélyesen lehetett közlekedni, majd ezt követően a Honvéd utca és a 2-es út csomópontjában egy nagy süllyedést távolított el a Közút. Önkormányzati és más forrásból pedig megújult a Beniczky utcának egy jelentős szakasza, megújult és új aszfaltréteget kapott a Nemzetőr utca. Lényegében eddig földes-köves út volt, most már aszfaltot kapott a Horgásztó utcának egy jelentős része és talán, ami Alsóvároson legkritikusabb út volt, a Zöldfa utca is teljesen új aszfaltot kapott egy jelentős részén, illetve nemrég elkészült a Budapesti főút legkritikusabb szakaszának is az újra aszfaltozása.”

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Ebony Evans és az erotikus romantika

Az idei évben már meg is valósulhat a Rádi út kritikus szakaszának teljes szélességű aszfaltozása. Ferjancsics László reméli, hogy tudnak erre a költségvetésből forrást biztosítani. A képviselő kiemelte, hogy az utakon kívül a járdáknál is komoly elmaradásai voltak az önkormányzatnak, erre összepontosítottak. Minden szolgáltató felé megfogalmazták, hogy amennyiben valamilyen felújítást végeznek, akkor teljes szélességben várják el a járdáknak a helyreállítását. Így újulhatott meg jelentős szakaszon is teljes szélességben a Törökhegyi utcában, az Istenmalmi utcában és a Zöldfa utcában a járda, melyeknél figyelembe veszik, hogy az akadálymentesítés is megtörténjen. Az akadálymentesítés ezeken kívül megvalósult még a Honvéd utcában és a Nagymező utcában is.

„Lényeges, hogy ezeket a feladatokat a jövőben folytatni szeretnénk. A partnerektől, közműszolgáltatóktól a jövőben is elvárjuk azt, hogy amennyiben valahol út-, vagy járdafelbontást végeznek, ott teljes szélességben állítsák helyre a járdát. Azt gondoljuk, hogy ebben a ciklusban a legfontosabb, a legelkopottabb útjainkat, a legbalesetveszélyesebb útszakaszainkat fel tudjuk újítani” – hallottuk Ferjancsics Lászlótól. (F. E.)

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments